Sjöfartsverket höjer avgifter

Från den första januari 2007 höjs den bruttodräktighetsbaserade farledsavgiften för kryssningsfartyg från 50 öre till en krona per enhet av fartygets bruttodräktighet, meddelar Sjöfartsverket. Den rabatt som utfärdas på avgiften då emissionerna av kväveoxid understiger tio gram/kWh anpassas till den nya avgiftsnivån. Från den första januari införs också under vissa förutsättningar en rabatt om 50 procent på den godsbaserade farledsavgiften för lossat containergods i transit som ankommer svensk hamn från utlandet. Fartyget måste, om rabatt ska utfärdas, inom tre månader lastas för vidaretransport till utlandet utan att innehållet i containern ändrats.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.