Fotograf: Sjöfartsverket

Kategori: Politik

Sjöfartsverket får 300 miljoner

Tillsammans med stödpartierna Centerpartiet och Liberalerna föreslår regeringen att Sjöfartsverket får 300 miljoner i ägartillskott för att täcka förlusterna för 2020.

Förslaget från regeringen är en så kallad ändringsbudget som ska beslutas av riksdagen. I ett pressmeddelande säger Sjöfartsverkets generaldirektör Katarina Norén att verket slipper sänka servicen tack vare ägartillskottet på 300 miljoner kronor.

– Satsningen innebär att vi kan fortsätta att leverera full service till sjöfarten i Sverige. I de möten vi från Sjöfartsverket haft med departementet har vi konstaterat att förlusten för näringslivet och i förlängningen Sverige hade blivit större om vi varit tvungna att dra ner våra servicenivåer. Sjöfarten är viktig för svensk konkurrenskraft, säger Katarina Norén.

Underskott

Underskottet för året beräknas i nuläget bli cirka 320 miljoner kronor på grund av att kryssningsmarknaden är obefintlig, färjetrafiken har skurits ned och godsvolymerna har minskat. Tillskottet från regeringen uppges betyda att Sjöfartsverket har möjlighet att vara tillbaka på ett nollresultat igen.

Sjöfartsverket uppger att det till största delen finansieras med avgifter från handelssjöfarten och flyget för de tjänster som verket utför, till exempel lotsning, underhåll av farleder samt sjö- och flygräddning.

Slipper dra ned på lotsningen

Utan tillskottet hade ett alternativ varit att dra ned på lotsningen, uppger Sjöfartsverket. Detta hade riskerat att orsaka längre väntetider. En bantad sjö- och flygräddning hade inneburit risk för att fler hade omkommit på sjön. 

Effektivisering

Sjöfartsverket uppges sedan flera år arbeta med att sänka kostnaderna och öka intäkterna för att få balans i budgeten. Till 2027 motsvarar effektiviseringen sammanlagt 1,5 miljarder kronor.

– Vår ekonomi är fortfarande dålig och det är därför viktigt att vi fortsätter att effektivisera vår verksamhet. Samtidigt vill vi stödja våra kunder som många har drabbats hårt av krisen. Vi har därför förlängt kredittiderna och vi har skjutit upp en planerad avgiftshöjning. Vi har alla drabbats av krisen gemensamt och vi ska klara av den gemensamt, förklarar Katarina Norén.

Viktig åtgärd

Anders Hermansson, vice vd på Svensk Sjöfart, säger att det är angeläget att regeringen nu gör det här.

– Tillskottet till Sjöfartsverket möjliggör att Sjöfartsverket kan skjuta på de aviserade avgiftshöjningarna. Det är en jätteviktig åtgärd för en hårt prövad färjesektor som förhoppningsvis successivt kan starta upp trafiken igen. Framför allt är det en viktig åtgärd för återstarten av svensk ekonomi eftersom det stärker konkurrenskraften för svensk export. Att göra det i det här läget, när vi förhoppningsvis ska starta igång ekonomin igen, är jätteviktigt för svenska exportföretag så att de kan behålla och framför allt stärka sina marknadsandelar, säger han till Sjöfartstidningen.