Sjöfartsverket blöder

Sjöfartsverket fortsätter att visa röda siffror. En tuff isvinter och en förändring i Statens Pensionsverks beräkning av pensionsskulden anges som de största orsakerna till minusresultatet, som landar på –117,2 miljoner för 2010.Att hålla farlederna öppna under vintermånaderna kostade 100 miljoner mer än budgeterat, och pensionsskulden påverkade resultatet med ungefär 100 miljoner mer än beräknat.