Sjöfartsverkets arbetsfartyg Scandica på Vänern.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Myndigheter

Sjöfartsverket ber om 400 miljoner i höjda anslag 

En höjning av anslagen med nära 400 miljoner kronor för verksamhetsåret 2025. Det är vad Sjöfartsverket begär i årets anslagsframställan som myndigheten nu lämnat in till regeringen.

Under flera år har Sjöfartsverket brottats med en tuff ekonomi och har flera gånger föreslagit en permanent förstärkning av anslagen för att stärka den egna ekonomin. Årets anslagsframställan och treårsplan är inget undantag.

Vill se indexering och höjning

När Sjöfartsverket under tisdagen lämnade in årets anslagsframställan till regeringen vill myndigheten se att anslagen både indexeras och höjs. Sjöfartsverket skriver i en nyhet på sin webbsida att anslagen urholkats över tid eftersom de inte har räknats upp för att möta exempelvis ökande lönekostnader och kostnadsutvecklingen. ”På grund av utebliven indexering har anslagen i realiteten minskat över tid. Därför behöver våra anslag indexeras årligen samt att grundnivån för anslagen behöver höjas permanent  med cirka 250 miljoner kronor”, skriver de.

– Anslagen utgör en allt mindre del av våra intäkter, idag ca 10 procent, men andelen borde vara större. Genom att de inte räknats upp med inflation och lönekostnad har de över tid bidragit till att undergräva myndighetens ekonomi, säger Joel Smith, tillförordnad generaldirektör till myndighetens webbsida.

Sjöfartsverket önskar att regeringen ger ökade anslag för bland annat EU-direktivet öppna data, för projektet fossilfri flotta samt för ökade totalförsvarsmedel om totalt 150 miljoner kronor. Myndigheten vill dessutom se ett höjt anslag för sjö- och flygräddning med 142 miljoner, vilket är nära en dubblering av anslaget från 2024 som låg på 155 miljoner.

Redovisning per anslagspost i Sjöfartsverkets anslagsframställan.

Fortsatt osäker omvärld

Totalt vill Sjöfartsverket se utökade anslag med 400 miljoner kronor. I fjol låg anslagsframställan på en höjning med 240 miljoner kronor.

– Omvärldsläget är osäkert och konflikter förekommer på flera håll i världen. Det påverkar Sveriges handel med andra länder och således sjöfarten som Sverige är beroende av. Vi behöver upprätthålla förmågan hålla sjöfarten till och från Sverige säker och tillgänglig, fortsätter Joel Smith.

Sjöfartsverkets anslagsframställan och treårsplan för 2025-2027 finns att läsa här.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.