Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Miljö | Regelverk

Sjöfartsfrågorna engagerar i Sverige

Redareföreningens tredje årliga dialogmöte lockade över 100 personer som under en eftermiddag fick ta del av anföranden från såväl politiker som olika aktörer i branschen och dessutom själva aktivt delta i rundabordsdiskussioner.

Ett av de temor som diskuterades på dialogmötet Svensk sjöfart på en global marknad var tro på framtiden och ambitiösa satsningar på nya bränslen.

– Det är kostnaden som avgör om man är konkurrenskraftig eller inte. Så framgången för svensk sjöfart måste, som jag ser det, bygga på kunskap och innovation. Vi har förutsättningarna och kan bli framgångsrika genom att vara smartare och mer innovativa än våra konkurrenter, inte minst inom miljö- och säkerhetsområdet och den chansen ska vi inte missa, konstaterade Claes G. Berglund från Stena.

Lighthouse och Zero Vision Tool ser han som viktiga plattformar för utvecklingen av branschen och svensk sjöfarts framtid.

– I nära samverkan mellan industri, akademi och med stöd från nationella institutioner kan vi skapa värde till gagn för alla. För Stenas del har vi kommit ganska långt i utvecklingen av ett nytt bränsle som heter metanol, mycket tack vare de här samarbetsplattformarna.

Bra för industrin

Mikael Laurin från Laurin Maritime tog upp vikten av internationella regler, trots att detta även kan ha vissa avigsidor.

– Det är någonting som är väldigt bra för industrin för det har gjort att det numera är ett helt annat spelfält. Det går inte att komma undan och ha ett undermåligt företag med undermåliga båtar. Alla rederier som har representanter i det här rummet har mer att tjäna på dem än att förlora på dem, sade han.

Dessutom betonade han den allt ökande betydelsen av att ha rätt kunskap.

– Det går inte att komma undan. Det gäller att veta exakt vad man gör i varje situation och man ska samtidigt vara flexibel eftersom det händer saker hela tiden.

Fartygsköp

Dick Höglund på Terntank berättade bland annat om planeringen av de nybyggen som är i order.

– Vi kör hundra procent av våra transporter i SECA, därför måste vi komma med energisnålare fartyg. Den övre delen av nybyggena blir en nästan exakt kopia av de fartygen som vi byggde i början på 2000-talet. I undervattensskrovet, motor och propeller har vi stora förändringar plus att vi har valt LNG som bränsle, sade Dick Höglund.