Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Politik | Miljö | Regelverk

Sjöfartsfrågorna engagerar i Sverige

Redareföreningens tredje årliga dialogmöte lockade över 100 personer som under en eftermiddag fick ta del av anföranden från såväl politiker som olika aktörer i branschen och dessutom själva aktivt delta i rundabordsdiskussioner.

Ett av de temor som diskuterades på dialogmötet Svensk sjöfart på en global marknad var tro på framtiden och ambitiösa satsningar på nya bränslen.

– Det är kostnaden som avgör om man är konkurrenskraftig eller inte. Så framgången för svensk sjöfart måste, som jag ser det, bygga på kunskap och innovation. Vi har förutsättningarna och kan bli framgångsrika genom att vara smartare och mer innovativa än våra konkurrenter, inte minst inom miljö- och säkerhetsområdet och den chansen ska vi inte missa, konstaterade Claes G. Berglund från Stena.

Lighthouse och Zero Vision Tool ser han som viktiga plattformar för utvecklingen av branschen och svensk sjöfarts framtid.

– I nära samverkan mellan industri, akademi och med stöd från nationella institutioner kan vi skapa värde till gagn för alla. För Stenas del har vi kommit ganska långt i utvecklingen av ett nytt bränsle som heter metanol, mycket tack vare de här samarbetsplattformarna.

Bra för industrin

Mikael Laurin från Laurin Maritime tog upp vikten av internationella regler, trots att detta även kan ha vissa avigsidor.

– Det är någonting som är väldigt bra för industrin för det har gjort att det numera är ett helt annat spelfält. Det går inte att komma undan och ha ett undermåligt företag med undermåliga båtar. Alla rederier som har representanter i det här rummet har mer att tjäna på dem än att förlora på dem, sade han.

Dessutom betonade han den allt ökande betydelsen av att ha rätt kunskap.

– Det går inte att komma undan. Det gäller att veta exakt vad man gör i varje situation och man ska samtidigt vara flexibel eftersom det händer saker hela tiden.

Fartygsköp

Dick Höglund på Terntank berättade bland annat om planeringen av de nybyggen som är i order.

– Vi kör hundra procent av våra transporter i SECA, därför måste vi komma med energisnålare fartyg. Den övre delen av nybyggena blir en nästan exakt kopia av de fartygen som vi byggde i början på 2000-talet. I undervattensskrovet, motor och propeller har vi stora förändringar plus att vi har valt LNG som bränsle, sade Dick Höglund.

Kommentarer

 • Kapten Nils Thulin

  Jag tycker att man ska rädda jobben för våra svenska motormän och matroser genom att ge även dem plats på våra blå gul flaggade fartyg. Också måste vi införa bland besättningar ombord på alla fartyg inom världssjöfarten. Vi ska inte bara ha filipinare på alla våra fartyg världen över. Det finns lika kompetent personal i andra länder om inte kompetentare personal i de andra länderna utöver filipinerna. Är det´så säkert att ha en filipinare som säger bara Yes and No? När det gäller arbete? Till 99% så är det de enda ord de säger när det gäller arbete. Det har en godvänn till mig tagit reda på och han är utbildad psykolog och är känd och erfaren psykolog.

  • Anonymous

   Vad filipiner säger och inte säger har du inte någon aning om så skippa det snacket. Det bekräftar ju bara att psykologer är fulla av skit och okunskap.
   Kan tyvärr ingen tagalo själv men vet med säkerhet att våra filipiner ombord gör ett mycket viktigt arbete ombord. Och inte har det märkts något negativt på fartygsdriften att matroser och motormän är filipiner istället för svenskar!

   • Ung motorman

    Kapten Nils Thulin, du och din gode vän kan ju ta en segeltur på 10 veckor med filippinare o sen kommentera huruvida deras beteende är. För just nu snackar ni bara ren skit. Håller dock med om att man borde rädda de svenska motormän och matros jobben, men många filippinare jag seglat med var det mycket bättre ordning på än de flesta skandinaver..

 • Andreas Åsenholm

  Det är glädjande att man i att man i alla fall ha börjat tala OM svensk sjöfart. Tyvärr så pratar de viktigaste aktörerna inte MED VARANDRA om svensk sjöfart och kommer ej heller fram till några KONKRETA LÖSNINGAR.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.