Kategori: Politik | Ekonomi

Sjöfartens parter skriver i DN

– Om regeringen ser över skatter, lagar och avgifter så är vi redo att ta vårt ansvar för utvecklingen av svensk sjöfart genom vårt verktyg – kollektivavtalet. Så skriver företrädare för Sveriges Redareförening, Sjöfartens Arbetsgivareförbund, Sjöbefälsföreningen och SEKO i ett debattinlägg i Dagens Nyheter. Parterna har nu kommit överens och man för fram tre huvudpunkter som man menar måste finnas med i den handlingsplan för sjöfarten som regeringen skall presentera om ett par veckor. Dels vill man se åtgärder som nyttjar potentialen för tillväxt inom näringen, dels vill man ha förändringar i lagstiftning och avgifter och själva kommer man att bidra med lösningar inom kollektivavtalsområdet om regeringen ställer upp med förändringar inom skatte- och socialförsäkringsområdena.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.