Kategori: Ekonomi | Tank

Sjöfartens marknadsförväntningar de lägsta på fyra år

Under sommaren har sjöfartens förväntningar på marknadsutvecklingen sjunkit till den lägsta nivån sedan de började mätas 2008 i en Shipping Confidence Study av revisonsbyrån Moore Stephens. Fallet kommer efter tre kvartal av stadig uppgång. Mätt på en skala mellan 1 och 10 har snittet bland de som svarat på enkäten fallit från 5,7 till 5,3. När undersökningen började i maj 2008 var motsvarande siffra 6,8. Befraktarna är det som har fått mest ökat förtroende. Deras rating har jämfört med maj i år stigit från 5,0 till 5,7. Högst ställda förväntningar på marknadsutvecklingen har managementsektorn med en siffra på 5,9, vilket visserligen är en minskning med 0,1 sedan maj i år. Mäklarna är de dystraste med 5,0. Redarna hamnar på 5,1.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.