Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Forskning

Sjöfartens klimatfärdplan lanseras

Föreningen Svensk Sjöfart lanserar i morgon onsdag sin klimatfärdplan för att ge sjöfarten en plats i miljö- och klimatarbetet.

På ett seminarium med 2030-sekretariatet och Svensk Sjöfart med temat Sjöfarten och fossiloberoende fordonsflotta, lanserar sjöfarten sitt nya klimatmanifest. Bakgrunden är att den statliga utredningen ”Fossilfrihet på väg” behandlade sjöfarten ganska översiktligt.

Carl Carlsson, miljöansvarig på Svensk Sjöfart, påpekar att sjöfarten har stora möjligheter att avlasta våra hårt belastade vägar och skapa energieffektiva transporter.

Stort intresse

– Vi läste med mycket stort intresse från sjöfartens sida utredningen om en fossilfri fordonsflotta som presenterades för ett år sedan. I det arbetet så noterade vi att sjöfarten fanns med i direktiven, men under arbetets gång föll sjöfarten ur hela det arbetet, säger Carl Carlsson till Sjöfartstidningen.

Han anser att det nu är viktigt att sjöfarten kommer in i diskussionen.

– Det går inte att bygga upp ett transportsystem i Sverige om inte sjöfarten är med. Vi får göra det vi kan för att försöka förklara våra förutsättningar och behov.

Kan avlasta de andra

Med klimatfärdplanen vill Svensk Sjöfart komma in i debatten och visa att sjöfarten är en del av lösningen också i klimatdiskussionen.

– Vi skulle kunna avlasta de övriga transportslagen betydligt mer än vad som är fallet. Detta är ett sätt för oss att visa hur vi ser på klimatarbetet, behovet av sjöfartsforskning och behovet av att vi kommer in i arbetet ordentligt.

2030-sekretariatet

Föreningen Svensk Sjöfart är även en ny partner till 2030-sekretariatet.

– Parallellt med förhoppningsvis bättre näringsvillkor ger det oss en möjlighet att ta en större plats i miljö- och klimatarbetet. Vi tror att det arbete som vi har gjort under många år helt plötsligt kanske uppmärksammas på ett annat sätt än tidigare, säger Carl Carlsson.

Tekniken finns

Ett av de viktigaste budskapen i klimatfärdplanen är att sjöfarten med känd teknik kan åstadkomma rätt stora reduktioner som det är idag.

– Vi behöver lägga mycket forskning och jobba mycket tillsammans med dom andra trafikslagen och lära av vad dom har gjort vad gäller ny teknik och nya logistiklösningar. Vi har visat inte minst i Zero Vision Tool att det inte är en teknisk utmaning för sjöfarten. Den stora utmaningen för oss är de finansiella mekanismerna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.