Kategori: Ekonomi | Politik

Sjöfarten får liten kaka i regeringens pengapott

I den budget som finansminister Anders Borg presenterade under torsdagen har sjöfartsstödet räknats upp från prognostiserade 1.300 miljoner i år till 1.340 miljoner nästa år, trots utflaggningen. Stödet ses som en kreditering och bokförs som en skatteutgift.Av de 217 miljarder som infrastruktursatsningarna fram till 2021 beräknas kosta är 1,25 miljard avsedda för sjöfarten.Sjöfartsverket får ett oförändrat anslag för fritidsbåtsändamål på 143,8 miljoner och 62,3 miljoner till viss kanaltrafik samt en höjd låneram för att kunna köpa nya helikoptrar. Det svenska bidraget till World Maritime University i Malmö blir oförändrat cirka 25 miljoner kronor.Regeringen har också avsatt en ram på 7,5 miljarder kronor för den nya upphandlingen av Gotlandstrafiken mellan 2014 och 2027.Dessutom finns de tidigare aviserade 2,25 miljonerna till sjöbefälsstudenternas mönstringsresor till praktikplatser på utlandsflaggade fartyg med i budgeten. Den utgiftsposten kan jämföras med tre miljoner till posten ”Andlig vård i sjukvården”.