Fotograf: Bo Randstedt

Kategori: Passagerarsjöfart | Ekonomi

Sjöbefäl varslas om lockout

Arbetsgivarorganisationen Almega Tjänsteföretagen varslade idag på fredagen om lockout mot Sjöbefälsföreningen. Konflikten gäller ett nytt kollektivavtal för ett par hundra sjöbefäl i innerskärgårdstrafik.

– Det tidigare avtalet löpte ut den sista december och det händer absolut ingenting. Det är dags för parterna att sätta sig vid förhandlingsbordet och försöka vara lite konstruktiva. Därför ökar vi trycket, säger Stefan Koskinen, vd för Almega Tjänsteföretagen, i ett pressmeddelande.

Den stora tvistefrågan på avtalsområdet handlar om hur lönesystemet ska se ut. Av historiska skäl används ett tarifflönesystem som innebär att man får lönenivå efter hur många år man tjänstgjort som skeppare, inte efter hur duktig man är som befälhavare.

– Det här är högt kvalificerade medarbetare med stort individuellt ansvar och höga löner. Det klart att man ska ha individuell lönesättning. Det är norm på resten av arbetsmarknaden för tjänstemän och chefer, säger Stefan Koskinen.

Varslet innebär att sjöbefäl anställda på Blidösundsbolaget AB samt Strömma Turism & Sjöfart AB från och med den 28 mars varslas om lockout på sina ordinarie ledighetsdagar. Tre dagar senare utökas varslet till att även omfatta Stockholms Sjötrafik AB.

– Många sjöbefäl är just nu på ordinarie ledighet mellan säsongerna. Varslet innebär att arbetsgivaren kommer att göra löneavdrag för dessa ledighetsdagar, säger Stefan Koskinen och fortsätter: 

– Men vår förhoppning är självfallet att varslet inte ska behöva utlösas utan att det går att komma framåt i förhandlingarna.