Bunkerpråmen Oxana ligger i hamnen i Klaipeda.

Fotograf: OW Tanker

Kategori: Tank | Fartygsaffärer

Sirius befraktar sju nya fartyg

Sju av OW Tankers tankfartyg har överförts till nybildade rederiet Alba Tankers. Sirius Chartering har fått kommersiellt management för de sju fartygen.

Alba Tankers bildades för bara några dagar sedan av OW Bunkers konkursförvaltare, för att på så vis säkra tillgångarna i dotterbolaget OW Tankers.

Syftet är att de sju fartygen ska säljas när konkursförvaltarna hittar en möjlig köpare. 

Avtal på sex månader

Jörgen Olesen, VD Sirius Shipping ApS, säger till Sjöfartstidningen att avtalet med Alba Tanker löper på sex månader åt gången.

– Det kan mycket väl dröja ganska lång tid innan de får till en försäljning och under tiden ska vi befrakta fartygen. Deras värde förvaltas ju bäst om de används.

Han tillägger att två av de sju fartygen är bunkerbåtar som sedan länge är placerade i Klaipeda respektive Montevideo.

– Båda två ska fortsätta med de uppgifter de har idag. Två av de resterande fartygen ska vi ha på spotmarknaden och de sista tre ska vi hitta lämpliga affärer för, säger Jörgen Olesen.

Bunkerpråm i Klaipeda

I Klaipeda finns OW Tankers bunkerpråm Oxana och tankfartyget Baltic finns i Montevideo och går med bunker mellan hamnar utefter den sydamerikanska östkusten.

De resterande fem fartygen är: Pacific, Atlantic, Scandinavia, Copenhagen och Aalborg.