Sigrid är byggd för SKB:s transporter av radioaktiva laster.

Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Haveri | Specialfartyg

Sigrid på grund

Specialfartyget Sigrid, som ägs av Svensk Kärnbränslehantering SKB gick på fredag morgon på grund utanför Barsebäck.

Sjöfartsverket informerar att SKB:s transportfartyg Sigrid på fredag morgon klockan 08:13 meddelade att fartyget gått på grund på ingående till hamnen i Barsebäck. Sigrid uppges ha haft lots ombord. 

Vidare har man från Sigrid rapporterat till VTS-centralen i Malmö att det inte finns farligt gods ombord.

Orsaken hittills okänd

Anledningen till grundstötningen är tills vidare okänd. Vid niotiden låg Sigrid nordost om infartsleden och man inväntade Transportstyrelsens fartygsinspektör som var på väg från Malmö. Kustbevakningen informerades omedelbart om händelsen, men det finns inga uppgifter om läckage av olja. I området uppgavs på morgonen blåsa en frisk sydvästlig vind mellan 5 och 6 meter per sekund, med en styrka på upp till 11 meter i sekunden byarna.

Kustbevakningen på väg

Kustbevakningen uppger vid tiotiden på fredag morgon att kombinationsfartyget KBV 034 och övervakningsfartyget KBV 309 är på väg mot haveristen. Dessutom kommer kustbevaknings flyg att göra en överflygning under förmiddagen för att upptäcka eventuella utsläpp.

På plats kommer Kustbevakningen att genomföra en bottenundersökning med hjälp av dykare för att utvärdera skrovet och hur det sitter fast.

Byggd 2013

Sigrid är specialkonstruerad för att transportera radioaktivt avfall och använt kärnbränsle från de svenska kärnkraftverken till SKB:s anläggningar i Forsmark och Oskarshamn. Hon levererades 2013 av Damen Shipyards Galati. Lasten transporteras i specialbehållare i ett strålskärmat lastrum.