Fotograf: Wikipedia Commons/Alex Needham

Kategori: Container | Ekonomi | Hamn/Logistik

Shanghai fortsatt störst

Shanghai behåller förstaplatsen bland världens största containerhamnar. Under 2015 hanterades 36,5 miljoner teu i den kinesiska hamnen.

Det är analysföretaget Alphaliner som publicerat statistik över förra året, där man bland annat kan konstatera att nio av tio av världens största hamnar är belägna i Asien. Förutom Shanghai är till exempel Singapore på andraplats med 30,9 miljoner teu och kinesiska Shenzen på tredjeplats med 24,2 miljoner teu.

Rotterdam störst i Europa

Först på tiondeplats placerar sig en icke-asiatisk hamn – eller snarare två icke-asiatiska hamnar – eftersom det handlar om de sammanlagda siffrorna för de två Los Angeles-hamnarna Long Beach och San Pedro (Port of Los Angeles) som 2015 hanterade 15,4 miljoner teu, medan största europeiska containerhamn föga överraskande är Rotterdam, där 12,2 miljoner teu hanterades.

Som jämförelse kan nämnas att man i Göteborgs Hamn, som förstås är den största svenska containerhamnen i Sverige, under 2014 (siffrorna för 2015 har ännu ej publicerats) hanterade 836.600 teu.

Svag total tillväxt 

Inte nog med Shanghai med bred marginal lägger beslag på förstaplatsen: hamnen uppvisar också en klart bättre tillväxt än många andra hamnar. Under 2015 ökade tillväxten i Shanghai med 3,5 procent, medan andraplacerade Singapore minskade sin tillväxt med 8,7 procent och tredjeplacerade Shenzen uppvisade en blygsam tillväxt på 0,7 procent.

Totalt uppvisade världens containerhamnar en samlad tillväxt på 1,1 procent under förra året, vilket är det näst sämsta tillväxtåret under de senaste 25 åren. Endast det ekonomiska krisåret 2009 uppvisade en sämre tillväxt, då tillväxten minskade med 8,4 procent.