Fotograf: Google Maps

Kategori: Miljö

SECA – omstritt beslut

SECA för europeiska vatten gäller Engelska kanalen, Nordsjön och Östersjön. Trots många protester har EU valt att inte skjuta upp införandet eller föreslå övergångsregler.

Från den 1 januari 2015 får fartyg som seglar i dessa vatten max ha 0,1 procents svavel i bränslet, jämfört med dagens 1,0 procent. Reglerna blir tio gånger så hårda som idag och 35 gånger så hårda som i resten av Europa och världen. I resten av de europeiska vattnen ska svavelhalten ner från dagens 3,5 procent till 0,5 procent 2020. Dock kan det dröja till 2025 innan kravet om max 0,5 procent svavel i fartygsbränslet införs i övriga världen då det finns en klausul i Marpol Annex VI som ger den möjligheten om införandet inte är praktiskt genomförbart av olika skäl (brist på tekniska lösningar etc.).

Godsförlyttning

Många rederier verksamma i norra Europa och företag (däribland inom pappersindustrin som är beroende av sjötransporter) är starkt kritiska mot de nya hårdare kraven då det bland annat hotar att snedvrida konkurrensen och kraftigt fördyra transporter till sjöss. Många befarar dessutom att stora mängder gods som idag tar sjövägen istället kommer att transporteras på land.

Rederier som trafikerar dessa vatten har under flera tittat på olika tekniker och bränslen för att kunna möta kraven – däribland skrubberteknik, LNG (flytande naturgas) och metanol.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.