Fotograf: Johan Olsson

Kategori: Specialfartyg | Passagerarsjöfart

Seagas firar till tusen

AGA:s bunkerfartyg Seagas har genomfört sin tusende LNG-bunkring av Viking Grace. Första bunkringen gjordes på våren 2013 då det nybyggda kryssningsfartyget sattes i trafik.

Enligt Jan Hanses, vd för Viking Line, är man från rederiets sida mer än tillfreds med såväl LNG-driften som bunkringarna.

– Vi är väldigt nöjda med att ha använt LNG som bränsle till M/S Viking Grace. Både den tekniska lösningen som AGA utvecklat och den operationella driften har fungerat över förväntan och det är glädjande att vi kunnat konstatera stora arbetsmiljömässiga fördelar i tillägg till de miljömässiga vinster som LNG-driften ger, säger Jan Hanses i en skriftlig kommentar.

Stort intresse

Även från Seagas ägare AGA Gas är man nöjd med att Seagas utfört LNG-bunkring nr 1000 åt Viking Grace.

– Vi är självfallet mycket glada för den positiva respons vi fått från Viking Line när det gäller Seagas och vår bunkringslösning. Intresset för Seagas, själva bunkringslösningen och LNG som marint bränsle är fortsatt stort både i Sverige och från internationellt håll. Vi har en väl fungerande infrastrukturlösning på plats i Stockholm och möjlighet att bunkra fler fartyg. Dessutom har vi möjlighet att bygga ut kapaciteten om så krävs, kommenterar Jonas Åkermark, ansvarig för LNG – sjöfart på AGA Gas.

Första i sitt slag

LNG-bunkerfartyget Seagas är det första i sitt slag i hela världen och är klassat enligt samma regler som gäller för oceangående LNG-tankers. Bunkringen tar en knapp timme och genomförs under tiden Viking Grace ligger förtöjd vid Stadsgården i Stockholm.

Seagas är i grunden en äldre norsk bilfärja som byggts om för LNG-bunkring. Drift och bemanning sköts av Sirius Shipping.