Seadrill skriver kontrakt värt USD 850 miljoner

John Fredriksen-kontrollerade offshorerigg-bolaget Seadrill har skrivit ett kontrakt värt cirka USD 850 miljoner med Pemex Exploracion y Produccion för borriggen West Pegasus. Femårskontraktet har en fast dagsrat under två år, övriga tre år baseras ersättningen på marknadsvillkoren.West Pegasus levererades nyligen från Jurong Shipyard i Singapore. Semisubmersible-riggen kan operera på djup ner till 10.000 fot (3 kilometer).