Andrea Lodolo, vd Seably.

Fotograf: Seably

Kategori: Utbildning | Folk/företag

Seably får ny kvalitetscertifiering av DNV

DNV har tilldelat den svenska maritima utbildningsplattformen Seably en ny certifiering för digitala tjänster.

DNV SeaSkill-standarden ST-0595 är den första i sitt slag, skriver DNV i ett pressmeddelande. Standarden syftar till att säkerställa kvaliteten på utbildningsplattformar, såväl deras utbildningsprodukter som drift. Den har utvecklats i samarbete med Seably som ett pilotprojekt.

”Av stor vikt”

– Jag är glad över att vi har kunnat arbeta med DNV om ST-0595-standarden, som är öppen och kommer att vara tillgänglig för alla organisationer inom den maritima sektorn att uppnå. Det var av stor vikt för oss att vi banade väg för detta till förmån för hela sektorn, säger Andrea Lodolo, vd för Seably. Han fortsätter i pressmeddelandet:

– Det har skett enorma framsteg inom teknik och inlärningsförmåga, och Seably har legat i framkant och drivit innovation genom vår unika marknadsplats. Denna standard erkänner dessa framsteg samtidigt som den sätter ribban för att bibehålla den kvalitet och robusthet som sjöfolk med rätta förväntar sig av sin utbildning och utveckling. Vi ser fram emot att se många fler företag uppnå standarden i framtiden.

”Mycket positiv utveckling”

Ulrich Bernhardt, chef för kompetens och lärande och SeaSkill på DNV, säger i en kommentar att det är en mycket positiv utveckling att göra utbildningserfarenheter allmänt tillgängliga för sjöfolk i en industri som går in i en allt mer krävande, digitaliserad och koldioxidfri framtid. 

– Men även om vi välkomnar denna trend är det lika viktigt att se till att utbildningsplattformsleverantörer har ett robust ledningssystem på plats som tar hänsyn till utmaningarna i deras unika operativa miljö. Det är därför vi var så glada över att arbeta med Seably som pilotkund. Certifieringsstandarden definierar de nödvändiga kriterierna för digitala utbildningsplattformar, inklusive krav på hur man säkerställer kvaliteten på de utbildningsorganisationer som använder plattformen samt deras produkter, och täcker informationssäkerhet.