Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Regelverk | Juridik | Miljö

OW Bunker varnar för smutsig blandning

Svavelreglerna från 2015 stipulerar max 0,1 procent svavel, inte att det ska vara ren gasolja.

– Vi kommer att få se många blandade produkter, det sätter stor press på köparen att hitta rätt produkt och att säkerställa att den produkten uppfyller kraven, säger Søren Christan Meyer på OW Bunker.

I samma veva säger representanten från den globala danska bunkerleverantören att tjockoljan, HFO, från raffinaderierna kommer att vara vara av sämre och sämre kvalitet.

– Raffinaderierna är inte intresserade av att göra något särskilt bränsle åt den marina industrin, säger Søren Christan Meyer.

Varningen om att se upp med kvaliteten på bunker efter den 1 januari 2015 levereras på Donsö Shipping Meet och OW Bunker ser faran med okända blandningar också för egen del.

– Det kommer att dyka upp många nya aktörer och många nya produkter. Det gäller för de som köper bunker att veta vad de köper och det gäller för oss som leverantör att säkerställa kvaliteten i vår leveranskedja, säger Søren Christan Meyer.

Måste finnas straff

Per Kågeson från KTH i Stockholm snuddade under sitt föredrag på samma mässa om vikten av att ha ett system som straffar de som använder ett bränsle, eller struntar i att investera i reningsteknik, som inte uppfyller kraven.

– Straffet bör vara minst lika kostsamt som det finns pengar att tjäna på att köra på billig HFO istället för renare och dyrare MGO, säger Per Kågesson och fortsätter:

– Staterna runt Östersjön och Nordsjön måste verkligen se till vad de kan göra för att se till att de nya svavelreglerna i SECA efterlevs.

MGO till 90 procent

De båda föredragshållarna är också, var och en på sitt håll, rörande överens om att lösningen för de flesta rederier för att uppfylla de kommande svavelkraven kommer att bli att köra på lågsvavlig bunker.

– 90 procent av rederierna kommer att köra på renare bränsle, eftersom det alternativet gör att de kan sitta och vänta. Inte investera i skrubber eller LNG-konvertering, säger Søren Christan Meyer som också säger att OW Bunker inte i nuläget tror särskilt på LNG eftersom distributionen blir för dyr.

– Priserna på LNG som idag diskuteras är för bulklaster i Rotterdam, priset från ett bunkerfartyg i någon hamn kommer att vara ett annat, säger Søren Christan Meyer.

Ingen game changer

2015 och de nya reglerna har skapat stor debatt inom sjöfartsnäringen i Europa men att fler redare kommer använda finare produkter, MDO och MGO, kommer dock inte påverka priset på produkterna i någon större utsträckning.

– Europa kommer fortfarande att vara en importör av diesel men sjöfarten i Europa utgör bara en mycket liten del av den globala efterfrågan på diesel och raffinerade produkter. 2015 är ingen ”game changer”, 2020 däremot när det blir ett globalt krav på max 0,5 procent svavel i bunker, det blir en ”game changer”. Då kan priset påverkas.

Søren Christan Meyer säger sig också ha känt av att politiker och lagstiftare allt mer tar 2020 på allvar, även om det finns en öppning för att skjuta det globala taket på max 0,5 procent svavel framåt till 2025.

– Det talades länge om att reglerna för 2015 skulle skjutas upp. Så blev det inte, 2015 kommer och vår känsla är att det allt mer talas om att 2020 kommer. 2025 är det ingen som nämner längre.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.