Fotograf: Sverigedemokraterna

Kategori: Politik | Container | Hamn/Logistik

SD vill ta bort farledsavgifterna

Sverigedemokraterna arbetar för att ta bort kostnaden för isbrytningen samt även farledsavgifterna. ”Sjöfartsverket borde vara en anslagsfinansierad myndighet”, menar SD:s riksdagsledamot Jimmy Ståhl, som även är ledamot i trafikutskottet. 

Valet närmar sig, men vad tycker egentligen de politiska partierna om sjöfarten i Sverige och hur vill de utveckla den? Nu är det Sverigedemokraternas tur att berätta om sin sjöfartspolitik. 

Vad anser ni om sjöfarten i Sverige i dag?

– Det är glädjande att sjöfarten har en stark framtidstro och att vi kan se nybyggen som blir svenskflaggade. Under många år har vi tyvärr fått uppleva det omvända. Sverigedemokraterna arbetar hårt med att få sjöfarten att växa sig starkare då det är ett transporteffektivt och miljövänligt trafikslag. Med rätt förutsättningar kan sjöfarten bli betydligt större än i dag, inte bara inom gods och persontransporter utan även som komplement till byggsektorn med hjälp av pråmtrafik. Sjöfarten i Sverige är på uppgång och vi ska hjälpa till så gott det går.

Hur vill ni se att sjöfarten utvecklas?

– Transporter till och från Sverige sker till 90-95 procent med sjöfart men endast cirka sju procent av transporterna inom Sverige sker med fartyg, det är en allt för låg siffra. Vi tror att om man utvecklar pråmtrafiken kan man få en helt annan syn på hur vi använder oss av fartyg. Holland har cirka 50 procent av trafiken på vattenvägar och det är inte ett realistiskt mål i Sverige, men visst kan vi kraftigt öka våra andelar av trafik på vatten. De möjligheter vi har är de inre vattenvägarna och kustsjöfarten har en stor potential att kunna växa om man ger sjöfarten rätt förutsättningar.

Vad konkret gör ni för att öka trafiken till sjöss?

– Sverigedemokraterna har många förslag på hur man kan främja trafik till sjöss. Vi vill bland annat ta bort kostnaden för isbrytning, vi vill ta bort farledsavgifter och se över lotsverksamheten, samt göra hamnarna mer tillgängliga genom god infrastruktur. En negativ aspekt är konkurrensnackdelarna med SECA och kommande NOx att de inte gäller hela EU alternativt hela världen där fartygen konkurrerar. Glädjande nyheter är att IMO tagit ett grepp om miljön till havs där Sverige redan ligger i framkant.

Vilka är de främsta utmaningarna för sjöfartsbranschen?

– Som vi ser det är det att kunna rekrytera bra utbildad besättning samt avgifter sjöfarten belastas med som gör det svårare att konkurrera mot andra trafikslag.

Hur ser ni på Sjöfartsverkets roll som affärsverk?

– Sjöfartsverket borde vara en anslagsfinansierad myndighet som arbetar för att främja sjöfarten till 100 procent. Sverigedemokraterna arbetar i dag för att gå åt det hållet och banta ner verksamheten inom Sjöfartsverket och lägga delar av verksamheten till försvarsmakten. Genom att omorganisera Sjöfartsverket tror vi att verket kan lägga mer fokus på att främja sjöfarten och att man kan ta bort farledsavgiften som är en stor kostnad för bland annat kustsjöfart.

Hur vill ni att sjöfarten ser ut i Sverige om tio år och vad krävs för att nå dit?

– Drömmen är att se en starkt växande sjöfart där man har en stark framtidstro och varvsindustrin växer fram. Att man fortsätter att utbilda kompetenta sjömän och forskar på ny teknik som ger Sverige exportmöjligheter av ny teknik och kunnande. Genom ökad svensk sjöfart skapas fler arbetstillfällen även på landsidan, vilket genererar lägre arbetslöshet, det blir en win-win situation.

Kommentarer

 • mats

  väldigt bra ideer

 • Sven E

  Bra förslag behövs en mer konkurrens neutralitet mellan transportslagen. Järnvägen är alldeles för hårt subventionerad. Tranportstödet på Norrland bör också omfatta sjöfarten.

 • Sigge

  Enligt min mening borde vi göra mycket mer. Vi borde satsa både på redarna och för en gångs skull även på besättningen.
  1. Svenskt internationellt register
  2. Möjliggöra för svenskar att jobba på svenskt rederi med utflaggad båt i europafart men fortfarande skatta till Sverige (Samma modell som i Norge)
  3. Skriva avtal med Norge och Danmark som möjliggör att svenskar kan jobba i ett norskt/danskt rederi med utflaggad båt i europafart. (Alltså skattepliktig till Norge/Danmark på exempelvis Bahamas flagg i europafart)

 • Titte Andersson

  Bra förslag, sjöfarten behöver allt stöd för att få tillbaka framtidstron igen!
  Vad som inte framhålls är sjömansyrkets enorma betydelse för mindre och avlägsna orter i vårt land! I Danmark har man forskat och kommit fram till att på grund av yrkets karaktär, kan man bo på orter som normalt är omöjliga att stanna kvar i för ” vanliga” pendlande personer och är därmed en viktig faktor även för landsbygden, vilket man inte sett några uppgifter om denna betydelse i Sverige!

 • Anonymous

  Farledsavgifterna ger 1 miljard om året. ska vi skattebetalare stå för det istället?

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.