Kategori: Arbetsmarknad

Sätter press på Transportstyrelsen

Efter berättelser om sexuella trakasserier ombord på fartyg uppmanar universitetslektor Cecilia Österman nu Transportstyrelsen att ta ett större grepp om arbetsmiljöproblemen.

För en dryg vecka sedan gick Elsa Hatz Grandin ut med sin berättelse om sexuella trakasserier ombord på en isbrytare. Hon berättade för Norrköpings Tidningar (NT) om hur hon blivit utsatt för trakasserier av en överordnad överstyrman och hur hela hanteringen sedan gått ut på att försöka tysta ner händelsen. Hon är inte ensam om sina erfarenheter.

Kan leda till olyckor

Nu uppmanar Cecilia Österman, universitetslektor på Sjöfartshögskolan i Kalmar, Transportstyrelsen att ta tag i problemen. Problem som hon menar kan leda till olyckor.

– Jag har längtat efter att Transportstyrelsen ska kavla upp ärmarna och börja aktivt jobba med de här frågorna, säger Cecilia Österman till Norrköpings Tidningar.

På landbaserade arbetsplatser är det Arbetsmiljöverket som har ett övergripande ansvaret för att arbetsmiljöregler efterföljs. Men på fartyg är det Transportstyrelsens uppdrag. Enligt Cecilia Österman är det oacceptabelt att inte samma krav ställs på arbetsmiljön ombord som på landbaserade verksamheter.

Rederiernas ansvar också

– Hittills har det varit mycket fokus på att tjejer som utsatts för sexuella trakasserier ska anmäla. Men om man resonerar så lägger man ansvaret på den enskilda individen istället för att cheferna ska ta sitt ansvar. Hur svårt kan det vara att se att någon utsätts när man äter frukost, middag och ser på tv ihop som man gör ombord?

Cecilia Österman menar att det är rederiernas ansvar att bygga upp rutiner för att förebygga kränkande särbehandling.

– Arbetsgivaren måste vara tydlig med att det råder nolltolerans mot sexuella trakasserier och aktivt undersöka arbetsmiljön för att fånga upp kränkningar. Man ska inte sitta och vänta på att något ska hända. Man måste agera likadant när det gäller den psykosociala arbetsmiljön som den fysiska arbetsmiljön, säger hon.

Inspektörer med teknisk bakgrund

Christina Östberg är handläggare för arbetsmiljöfrågor på Transportstyrelsen och hon medger att Transportstyrelsens inspektörer inte har all den kunskap som krävs för att identifiera kränkningar i arbetsmiljön ombord.

– På Arbetsmiljöverket har de psykologer och beteendevetare med specialistkompetens när det gäller mjuka frågor som kränkande särbehandling. De inspektörer som vi anställer har ofta en annan bakgrund, säger hon till NT.

Hamnar i skymundan

Enligt Christina Östberg finns det därför en risk att sociala frågor hamnar i skymundan.

– Det skulle det kunna göra. Men samtidigt har vi besökt alla fartyg som har MLC-certifikat, medan Arbetsmiljöverket bara besöker en bråkdel av alla arbetsplatser. Det borde ge oss större möjligheter att fånga upp missförhållanden.

Berättelserna om sexuella trakasserier har kommit fram inom flera olika branscher under hösten. Cecilia Österman har tidigare skrivit ett blogginlägg hos Sjöfartstidningen i frågan.