Fotograf: Holyhead Towing

Kategori: Inlandssjöfart | Specialfartyg

Sandinge köper inlandsfartyg

Sandinge Bogsering & Sjötransport har köpt ett roro-fartyg som är specialbyggt för inlandssjöfart.

Det har länge talats om att kust- och inlandsfarlederna i Sverige erbjuder möjlighet till överflyttning av gods. Nu gör rederiet Sandinge Bogsering & Sjötransport i Lysekil slag i saken och köper ett specialfartyg för trafik på inre vattenvägar.

Byggt för Airbus-vingar

Det handlar om Afon Dyfrdwy, levererad 2004, som lastas och lossas med roro-principen. Lasthantering sker i huvudsak genom att rulla av och på gods över aktern. Lasten kan ställas på nedsänkbara lastbockar på det 380 kvadratmeter stora lastdäcket. Sandinge ska döpa om fartyget till Asterix.

Asterix är ursprungligen konstruerad för transport av vingar till Airbus-flygplan från Airbus anläggning i Broughton i Wales på floden Dee till Port of Mostyn för omlastning till Airbus havsgående roro-fartyg. Dessa skeppningar upphörde i våras. Holyhead Towing hjälpte Airbus att designa fartyget och har skött om driften sedan det byggdes.

– Det är ett intressant fartyg såtillvida att det är både grundgående och har liten air draft, och är därmed väl lämpat för inlandssjöfart eller stadsnära sjöfart, säger Lennart Sandinge till Sjöfartstidningen.

Stort lastdäck

Maskineriet består av fyra Cummins-motorer, två på 477 kW vardera och två på 190 kW. Framdrift sker med sammanlagt fyra Jastram Azimuth Jet-thrustrar, två i fören och två i aktern. Farten är 9 knop.

Det 57,6 meter långa och 14,8 meter breda fartyget har ett djupgående på endast 1,5 meter och en air draft på 4,3 meter. Upp till 294 ton last kan transporteras på det 380 kvadratmeter stora däcket.

Till Sverige i vår

Asterix är klassad hos Lloyd’s och har för närvarande brittisk flagg. Fartyget ligger i Holyhead över vintern. Under våren 2021 kommer hon att lämna Wales för svenska farvatten.

– Vi kommer antagligen att bogsera henne till Kielkanalen och därifrån kan hon gå för egen maskin, säger Lennart Sandinge.

Han tillägger att planen är att Asterix ska få svensk flagg.

– Vi vill ha våra båtar under svensk flagg och det har hittills varit möjligt, förklarar han.

Inga konkreta planer än

I nuläget har rederiet inte ännu avtalat om någon trafik för Asterix. Lennart Sandinge uppger att intresset har ökat för inlandssjöfart och att rederiet därför gav ett bud på fartyget när det bjöds ut till salu.

– Vi gläder oss åt att kunna bidra med detta spännande fartyg till svensk sjöfart. Nu finns det snart i Sverige ett fartyg som är specialbyggt för inlandssjöfart så nu gäller det bara att få något gods att köra också.

Han säger att Asterix kan användas för trafik på såväl västkusten som ostkusten.

– Hon ska gå i inre fart. Där passar hon och det är hon byggd för.