Östersjön.

Fotograf: Makzim Kozlov/Pixabay

Kategori: Miljö

Samarbete gör toalettvatten till biogas

Ett nytt samarbete ska möjliggöra att toalettvatten från lastfartyg i Östersjön tas om hand och blir till biogas.

IMO:s förbud mot obehandlat toalettavloppsvatten från passagerarfartyg i Östersjön trädde i kraft i somras. Ett liknande förbud för lastfartyg finns inte, men ett nytt samarbete ska göra så att avloppsvatten tas om hand och omvandlas till biogas. Det uppger energibolaget Gasum i ett pressmeddelande.

Lämnas i HaminaKotka

Det är stiftelsen Baltic Sea Action Group som sammanför aktörer i samarbetet, där fartygens toalettavloppsvatten lämnas i HaminaKotka hamn i Finland, varifrån det uppsamlas för biogasproduktion för bränsle för tunga fordon.

– Vi kan nå vårt mål om ett renare Östersjön – ett fartyg, en hamn och ett land i taget. Allt avloppsvatten som lämnas i land minskar näringsbelastningen i havet. För att lyckas, behöver vi ett omfattande samarbete, säger Elisa Mikkolainen, projektledare på BSAG, i pressmeddelandet.

Företaget Kymen Vesi behandlar toalettavloppsvatten som lämnas av lastfartyg i HaminaKotka hamn. Avloppsvattenslammet som genereras i processen bearbetas vid Gasums biogasanläggning och förvandlas till förnybar energi – biogas, uppger Gasum. Därutöver tar Kymen Vesi prover på fartygens avloppsvatten.

I samarbetet deltar även de finska rederierna Meriaura och RABN och av övriga rederier bland annat Essberger & Stolt Tankers, Utkilen och Maersk. Fartygsmäklarna representeras av C&C Port Agency, Dahlbergs Agency och GAC Finland och Autoyhtymä Vuorinen ansvarar för avloppsvattentransporter inom samarbetsprojektet, enligt informationen.

2.500 lastfartyg varje år

HaminaKotka hamn är den största allmänna hamnen i Finland och besöks av 2.500 lastfartyg varje år. 

– Vi vill uppmuntra fartyg att lämna avloppsvatten i land. Mottagning och rening av toalettavloppsvatten är i linje med den cirkulära ekonomin, säger utvecklingschef Suvi-Tuuli Lappalainenvid HaminaKotka hamn, i pressmeddelandet.