Fotograf: Pierre Adolfsson

”Säkerheten kan förbättras”

SoundRep i Öresund har inte upptäckt någon manipulerad AIS-data men ser gärna att säkerheten förbättras för att minimera riskerna för manipulering.

Sjöfartstidningen har nyligen rapporterat om att experter vid säkerhetsföretaget Trend Micro uppdagat omfattande säkerhetsbrister med AIS – med en enkel utrustning kan man ändra fartygsnamn, postition och last och uppgifter om bojar och fyrar. Och mycket mer. För dansksvenska SoundRep som använder sig av AIS-data dagligen är man inte alltför oroade över bristerna. 

– Det är klart att alla de här bristerna som har framkommit, speciellt när det gäller fasta AIS-punkter som bojar, kan skapa förvirring men för vår del är det ingen direkt fara. Vi har radartäckning över Öresund och jämför den med AIS-datan, skulle det inte stämma på något vis kan vi agera. Förutom radar och AIS har vi även kontakt med befälhavarna eller vakthavande befäl ombord på fartygen via VHF och ställer ett antal kontrollfrågor. Fiktiva fartyg skulle vi upptäcka omgående. AIS har många fördelar men det finns mycket kvar att utveckla, och jag hoppas och tror att man på sikt kommer att se över säkerheten i systemet, säger Marco Svantesson, chef för den svenska delen av SoundRep.

– SoundRep är också anslutet till övervaknings- och informationssystemet SafeSeaNet som täcker alla europeiska vatten, här får man information om ”risk-fartyg” och ser om det förekommer några avvikelser.

35.000 fartyg

SoundRep är ett samarbete mellan de danska och svenska sjöfartsmyndigheterna, och bara några kvarter ifrån Malmö Centralstation sitter ett 20-tal VTS-operatörer och övervakar trafiken genom sundet. Öresund är ett av världens mest trafikerade sjöområden och runt 35.000 fartyg går igenom sundet varje år.

När ett fartyg går in i SoundRep-området måste det lämna en obligatorisk rapport via VHF, mejl eller telefon. Mycket av informationen finns redan i AIS och rapporten ska bland annat innehålla planerad rutt genom sundet, djupgående, höjd över vattenytan, personer ombord, eventuella fel, last och destination

– Det finns VTS-områden utan radartäckning där AIS:en spelar en viktigare roll, men där har man ofta lots och fartygen har anmält anlöpet till hamnen och skulle någonting vara misstänkt upptäcks detta sannolikt. Så även om någon vill manipulera är det en hel del saker man måste ta sig förbi.

– Det som är viktigt är helt enkelt att betrakta AIS som ett komplement till övriga verktyg, inte som det enda. Och fortfarande är det så att ögonen och öronen är dina bästa redskap.

GPS/DGPS mottagare

AIS utnyttjar två VHF radiokanaler, där informationen sänds ut i korta ”datapaket” i väldefinierade och synkroniserade tidsintervall. Informationen består av fartygets identitet, position, kurs, fart, heading med mera och sänds med intervall från 2 upp till 10 sekunder, beroende på fartygets hastighet och manövrer. 

Med längre intervall sänds information om fartygets storlek, typ av last och destination. Position, kurs och fart hämtas från samma system som används för fartygets navigation; normalt en GPS/DGPS mottagare.