Ryska oljeexporttariffer höjs

Den ryska regeringen har enligt SeaNews.ru beslutat om nya exporttariffer för oljeprodukter. Från och med den 1 juni är tariffen för export av råolja USD 200,6 per ton i stället för nuvarande USD 156,4. Tariffen för export av lätta oljeprodukter blir USD 147,5 per ton (USD 117,7) och för export av tunga oljeprodukter USD 79,4 per ton (USD 63,4).