Fotograf: Ari Soini

Kategori: Reparationsvarv

Rysk marknad lockar

Turku Repair Yard i Nådendal satsar aktivt på den ryska marknaden.

varvsindustri Under de senaste åren har antalet ryska projekt tenderat att öka vid Turku Repair Yard Ltd. Varvet har en torrdocka med tillräckliga dimensioner för att torrsätta aframax-tankfartyg och därtill finns en flytdocka med 4 000 tons lyftkapacitet.

Ett stort ryskt projekt var också en bidragande orsak till att verkställande direktör Hans Sundqvist beskriver fjolåret som synnerligen tillfredsställande både beträffande omsättning och volym för Turku Repair Yard Ltd.

– Det gick till och med bättre än budgeterat, säger Sundqvist, och tillägger att en viktig orsak till detta var en omfattande uppgradering av det ryska arktiska forskningsfartyget Akademik Fedorov.

– Projektet var stort inom vår verksamhet, värt närmare fem miljoner euro. Akademik Fedorov låg vid varvet i över en månad senaste sommar och vi installerade bland annat ett Kongsberg Multibeam ekolod.

Sundqvist berättar att varvet för närvarande förhandlar om ett nytt ombyggnadsarbete på samma fartyg inkommande sommar. Främst gäller det installation av ett avancerat streamersystem.

– Det är besvärligt att erhålla ryska jobb, men om vi vill expandera så kommer nog tillväxten därifrån. 

Även under den gångna vintern har beläggningen varit god. I mars 2011 dockades systerfartygen Superfast VII och Superfast VIII samtidigt, varvid varvet i samband med den normala årsdockningen installerade en tredje bogpropeller. 

I februari byttes 160 ton stål i torrlastfartyget Stadiongracht efter en grundstötning utanför Raumo. Under januari dominerades verksamheten av arbeten på färjorna Nordlandia och Eckerö samt kryssningsfartyget Birka Paradise.

– Till slutet av mars hade vi fullt upp, nu är det lite lugnare, förklarar Sundqvist när Sjöfartstidningen talade med honom i början av april.

Efter påsk är Silja Lines färja Galaxy och Spliethoffs roro-fartyg Timca inbokade. I slutet av augusti inleds ett pilotprojekt, då containerfartyget Containership VII anländer till varvet för installation av scrubberanläggning.

– Det blir den första anläggningen som Wärtsilä har sålt och de beställer installationsarbetet av oss. Fartyget är vid varvet i två veckor och om det återstår något efter det så slutförs det under gång, berättar Sundqvist.

Han påpekar att det är ett intressant uppdrag även för varvet.

– Vi räknar med att det kan komma fler sådana jobb i framtiden.

Hans Sundqvist är någorlunda nöjd med beläggningen vid varvet.

– Egentligen ser det inte så dåligt ut. Vi lever från hand till mun men för tillfället har vi inbokade jobb till slutet av oktober även om det finns litet osåld kapacitet under sommaren. 

Trots att marknaden är rätt livlig med många aktuella projekt är Sundqvist inte nöjd med är prisnivån.

– Det råder en viss överkapacitet på reparationsmarknaden i Östersjön och man konkurrerar hårt om alla jobb. Enbart inom Östersjöområdet finns det ett tiotal stora reparationsvarv med 25 flytdockor som kan lyfta fartyg med en längd över 100 meter. Dessutom finns det ett tiotal torrdockor.

Speciellt hård är konkurrensen från de baltiska staterna och Polen.

– Där är lönenivån nästan tre gånger lägre än i Finland, understryker Sundqvist.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.