Russnefts terminalbygge stoppat

Kaliningradregionens guvernör Georgi Boos har inte beviljat det ryska oljebolaget Russneft tillstånd att bygga en oljeterminal nära Yantarny. Motiveringen är att terminalen inte är i enlighet med planerna på att utveckla turismen i regionens kustområden. Enligt portnews.ru godkände den förre guvernören, Vladimir Egorov, i april 2005 planerna på att bygga en oljeterminal med 5 miljoner tons årskapacitet för ca USD 200 miljoner. I planerna ingick en lastningsplats för tankfartyg upp till 100.000 dwt 2–3 km från kusten som skulle vara klar före årsskiftet 2006/2007.