Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: RoRo | Hamn/Logistik

Rotterdam ny hamn i Åbolinje

Mann Lines lägger till anlöp av Rotterdam i sin roro-trafik mellan Åbo och Harwich.

Mann Lines utökar sin trafik mellan Finland och Nordsjöområdet till att även omfatta anlöp av Rotterdam. Trafiken opereras med roro-fartyget ML Freyja med tio dagars cykel på linjen Åbo–Bremerhaven–Harwich–Rotterdam–Cuxhaven–Paldiski–Åbo.

Byggd 2017

ML Freyja har 3.500 filmeters lastkapacitet och är byggd 2017 av det italienska varvet Visentini. Huvuddäck har en fri höjd på sju meter, vilket gör fartyget lämpligt även för olika typer av projektlaster.