Fotograf: Joachim Sjöström

Kategori: Ekonomi | Passagerarsjöfart | RoRo

Roro belastar Eckerö-resultat

Rederiaktiebolaget Eckerö räknar med att årets resultat kommer att bli märkbart sämre än fjolårets.

Olönsam roro-verksamhet belastar Rederiaktiebolaget Eckerös halvårsresultat. Koncernens omsättning ökade med drygt fem procent till EUR 111,9 miljoner jämfört med första halvåret 2012, men resultatet före skatt var förlustbringande med EUR 11,3 miljoner. Första halvåret 2012 uppgick förlusten till EUR 4 miljoner medan koncernen för helåret 2012 redovisade en vinst på EUR 10,3 miljoner före skatt.

Den absoluta merparten av resultatförsämringen kommer från roro-verksamheten inom dotterbolaget Eckerö Shipping. Vid senaste årsskiftet löpte långa timecharteravtal för rederiets tre största roro-fartyg ut. I nuläget är tre av de sju roro-fartygen i flottan sysselsatta i Medelhavet på korta kontrakt. Roro-verksamheten som helhet uppges för tillfället vara olönsam.

Fler passagerare

Koncernens passagerarantal har ökat med 14 procent till närmare 1,3 miljoner jämfört med motsvarande period i fjol. Antalet fraktenheter minskade med 19 procent till 32.096. En orsak till nedgången är att rederiets kapacitet har skurits ned på Finska viken. Under första halvåret 2012 hade Eckerö Line en bil- och passagerarfärja och ett ropax-fartyg för lastbilar och chaufförer i trafik på linjen Helsingfors–Tallinn. Från 1 april 2013 opererar Eckerö Line endast bil- och passagerarfärjan Finlandia på linjen.

Stark krona

I den trafik som opereras av Eckerö Linjen (Eckerö–Grisslehamn) och Birka Cruises (kryssningstrafik Stockholm–Mariehamn) har förstärkningen av svenska kronans värde haft en positiv nettoeffekt på resultatutvecklingen. Generellt belastar emellertid de höga bunkerpriserna fortsättningsvis resultatet. I resultatet för första halvåret 2013 ingår dessutom en försäljningsvinst på EUR 1,5 miljoner.

För helåret konstaterar styrelsen i sin översikt att koncernens olika affärsområden verkar i ett svagt konjunkturläge med många osäkerhetsfaktorer och att resultatet märkbart kommer att försämras.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.