Fotograf: Rolls-Royce

Kategori: Forskning

Rolls-Royce och Stena skapar medvetet fartyg

Rolls-Royce har ingått avtal med Stena Line om samarbeta i utvecklingen av rederiets första intelligent awareness-system.

Enligt Rolls-Royce kommer intelligent medvetenhet att göra det säkrare, enklare och effektivare att operera fartyg genom att besättningen får ökad förståelse för fartygets omgivning. Detta sker genom att sammanslå data från en rad olika sensorer med information från befintliga fartygssystem, bland dessa AIS och radar. Dessutom kommer man att utnyttja data från andra källor som globala databaser.

Testat i Finland

Rolls-Royce räknar med att ha produkten kring intelligent medvetenhet tillgänglig för kommersiellt bruk senare under 2017. Företaget har redan genomfört en serie tester på Finferries vägfärja Stella, som går i trafik mellan Korpo och Houtskär i Åbolands skärgård i sydvästra Finland.

Pilotprojekt

– Vi har redan en tid utforskat och testat hur man effektivt och till ett överkomligt pris kan kombinera sensorteknik. Pilotprojekt som detta gör det möjligt för oss att se hur de bäst kan anpassas till behoven för ett handelsfartyg och dess besättning. Det ger oss dessutom möjlighet att utveckla en produkt som bättre tjänar båda. Framgångsrika piloter och produktutvecklingsprogram är också viktiga steg mot en vidare utveckling av fjärrstyrda och autonoma fartyg och uppfyller vår målsättning att ha ett fjärrstyrt fartyg i kommersiellt bruk i slutet av decenniet, kommenterar Asbjørn Skaro, Director Digital & Systems – Marine på Rolls-Royce.

Förbättrat verktyg

– Stena Teknik bedriver kontinuerligt forskning och utveckling inom det marina teknologisektorn. Detta projekt ger oss en möjlighet att utforska hur ny teknik kan integreras med de system vi redan har ombord och för att ge en mer informativ bild av fartygets omgivning på ett tillgängligt och användarvänligt sätt. Detta kommer att ge vår besättning ett förbättrat verktyg som stöd för beslut, vilket ökar säkerheten för våra fartyg, säger Harry Robertsson, teknisk chef på Stena Teknik.