Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart | Fartygsaffärer

Rivstart för Finlandia på Finska viken

Eckerö Line har nästan fördubblat sina passagerarvolymer på Finska viken under årets första två månader tack vare nyförvärvet Finlandia.

Eckerö Line, som ingår i åländska Rederiaktiebolaget Eckerö, introducerade Finlandia på linjen Helsingfors–Tallinn den 31 december 2012. Därefter har passagerarvolymerna skjutit i höjden. Under januari och februari har 155.469 passagerare rest med Finlandia, vilket är 82 procent mer än antalet resenärer var på föregångaren Nordlandia under motsvarande månader 2012. Eckerö Line ökade sin marknadsandel på linjen från 10 till närmare 17 procent under samma period. 

Fler fordon

Även antalet fordon har ökat kraftigt. Finlandia har under två månader transporterat 18.746 fordon på bildäck. Året innan var antalet fordon 10.520.

– Nytt fartyg, ännu bättre avgångstider och kortare överfartstid än tidigare betjänar våra kunder väl. Med den nya Extra-klassen, som erbjuder en lugnare resa, har vi också nått nya passagerargrupper, säger Irja Hanelius, vd för Eckerö Line.

Ny terminal

Eckerö Line förväntar sig att antalet resenärer på dagskryssningarna ytterligare ska öka då fartygets tidtabell ändrades den 5 mars och hamntiden i Tallinn förlängdes med en timme till fem och en halv timme. I Helsingfors västra hamn bygger hamnen ett nytt ro-roläge som Finlandia ska börja använda. Det ska tas i bruk till midsommarhelgen 2013.

– Västra terminalens passagerartrafik har under de senaste åren ökat och även hamnen vill utveckla sin service, kommenterar Kari Noroviita, som är chef för passagerarhamnarna i Helsingfors hamn.