Onsdag 27 mars 2013. Östra och Västra riksdagshuset sett från Strömgatan. Riksbron.

Kategori: Politik

Riksdagen positiv till mer sjöfart

Regeringen bör prioritera arbetet för mer godstransporter på vattenvägarna, bland annat med utökad pråmtrafik. Det föreslog Trafikutskottet under riksdagens debatt om sjöfartsfrågor den 5 juni.

Det var en tämligen enig riksdag som debatterade sjöfarten under förra veckans debatt. Sjöfarten måste utvecklas för att statens miljömål ska kunna klaras. Problemet är att Sjöfartsverket är ett affärsverk som till största delen finansieras med avgifter som tas ut av rederierna. I dag är farleds- och lotsavgifterna så höga att de motverkar målet med mer sjöfart, hävdade bland andra Moderaternas Anders Hansson. 

Trafikutskottet avrådde

Inför debatten föreslog Trafikutskottet att riksdagen skulle säga nej till alla andra motioner än de som förordade en utökad satsning på godstransporter på vattenvägarna. Trafikutskottet avrådde exempelvis riksdagen från att genomföra justeringar i farleds- och lotsavgifterna. Däremot underströk utskottet vikten av att följa upp vilka konsekvenser Sjöfartsverkets avgiftssystem får för sjöfartsnäringen och miljön.

Sjöfartsverkets ekonomi

Flera av debattens talare förordade dock att Sjöfartsverkets ekonomi och organisation bör ses över. Exempelvis sa Jessica Thunander (V) att hennes parti vill se en utredning kring möjligheterna och konsekvenser av att överföra finansieringen av Sjöfartsverkets verksamhet till statsbudgeten. 

Även Hampus Hagman (KD) ansåg att Sjöfartsverkets roll och organisation bör ses över.

– Inte minst rollen som affärsverk måste prövas kritiskt. Det bör övervägas om Sjöfartsverket kan anslagsfinansieras och därmed i större utsträckning än i dag kunna fokusera på att stärka sjöfarten, sa han.

Även SD:s Jimmy Ståhl tog upp behovet av att framöver utreda möjligheterna att anslagsfinansiera Sjöfartsverkets verksamhet.

Kritisk till avgiftssystemet

Centerpartiets Mikael Larsson höll sig till att kritisera Sjöfartsverkets avgiftssystem:

Centerpartiet anser att de farledsavgifter som tas ut för såväl inlandssjöfarten som den internationella sjöfarten ska utformas för att ge en förbättrad miljöstyrning av sjöfarten och inte verka hämmande på sjöfartens konkurrenskraft.

Svensk Sjöfart gläds

Svensk Sjöfarts vice vd Anders Hermansson säger i ett pressmeddelande att det är glädjande att i princip samtliga partier är positiva till sjöfart och ser vikten av att utveckla de transportpolitiska förutsättningarna för sjöfart.  

– Även om man nu inte beslutade om några åtgärder avseende farledsavgifterna är det bra att man från riksdagens sida anser att man behöver följa upp vissa delar. Inom detta område behövs åtgärder bland annat för att se till att vi får en effektiv miljöstyrning och för att korrigera den glidning som skett inom Sjöfartsverket från anslag till avgift. 

Ekonomin en gammal fråga

Vad gäller Sjöfartsverkets finansiering fortsätter han:

– Frågan om Sjöfartsverkets ekonomi har varit på tapeten i minst 10 år och att låta detta fortsätta med en miljöstyrning som går på tvärs med de politiska klimatmålen och en försämrad konkurrenskraft för svensk basindustri, är varken bra eller långsiktigt hållbart. Det är hög tid att staten som ägare till Sjöfartsverket ser till att få ordning på verkets ekonomi. Min förväntan på politiken är att man ser till att detta hänger ihop hela vägen och tar fram en plan för hur det ska lösas långsiktigt.