Resandet mellan Estland och Sverige ökar mest

Under de sista fyra månaderna 2011 ökade antalet färjeresenärer med 8,4 procent mellan Estland och Sverige för Tallink. Även resandet mellan Lettland och Sverige såg en fin uppgång på 7,2 procent, medan passagerarvolymerna mellan Sverige och Finland minskade med -1,1 procent. Totalt ökade passagerarvolymerna med 2,8 procent för rederiet. Lastvolymerna minskade med -4,5 procent. Mellan Estland och Sverige minskade volymerna med -16 procent, medan volymerna ökade mellan Estland och Finland med 18,2 procent och mellan Sverige och Lettland med 16,9 procent. Under perioden förekom ingen trafik på Tyskland, vilket drar ner siffrorna något.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.