Kategori: Politik

Replik: ”Det behövs både mål och åtgärder”

Ingebrikt Sjövik (M) skriver i Sjöfartstidningen att ”Sverige står och faller med sjöfarten”, vilket är ett faktum som vi gärna understryker. Likaså att Sverige behöver en samlad sjöfartspolitik som Jessica Rosencrantz (M) framhåller i en annan debattartikel.

När det gäller Sjöviks debattinlägg så vill vi framhålla att det just är därför det är så viktigt att regeringen också för en politik som försvarar och bygger upp en handelsflotta som kan verka i fredstid. För annars finns det ju ingen sjöfart att försvara OM Sverige skulle hamna i en krissituation.

Det verkar som att sjöfarten ”bara” betraktas som en transportlösning. Men sjöfarten är så mycket mer än transporter. Den är förutsättningarna för all handel och navet i en stor maritim näring som ger både ekonomisk tillväxt och många jobb. Svensk sjöfart arbetar framgångsrikt för att uppnå allt högre ställda miljö- och klimatmål och kan också bidra till att Sverige tar en ledande roll i det internationella arbetet för att stärka mänskliga rättigheter i den globala transportsektorn.

Utflaggningen fortsätter

I början av förra året presenterade den moderatledda regeringen äntligen sin handlingsplan. Vi är många som tycker att den är ett mycket bra initiativ. Det behövs verkligen handlingskraft inom sjöfartspolitiken. Tyvärr är det ändå så att handlingsplanen inte i stort har förändrat konkurrensvillkoren för den svenska sjöfarten. Utflaggningen fortsätter. De föreslagna åtgärderna, som till exempel att införa tonnagebeskattning, behöver genomföras nu med en gång. Och de behöver också utökas med fler. Den svenska politiken har mycket att vinna på att se sjöfarten som viktig del av samhällsbyggandet och regional utveckling. 

Här är våra tre viktigaste förslag:

• Tydlig politisk målbild

Det behövs en tydlig politisk målbild. Industrin har tagit fram siffror över hur svensk sjöfart skulle kunna utvecklas om rätt villkor ges. Det är många arbetstillfällen som skulle kunna skapas med rätt förutsättningar. Det behövs en tydlig sjöfartspolitik, med bred politisk förankring och stabila, långsiktiga villkor. En politisk målbild som skapar förutsättningar för sjöfarten och den maritima näringens utveckling i Sverige.

• Konkurrensneutrala villkor

Sverige kan bli bättre på att tillvara ta de möjligheter som ligger inom ramen för EU:s State Aid Guidelines och på så sätt uppfylla intentionerna i EU:s sjöfartspolitiska program. Sverige behöver införa en tonnagebeskattning i likhet med i stort sett alla andra EU-länder. Utredningen drar ut på beslutet om ett införande. Vi kan inte vänta. En kommande regering behöver besluta om kostnads- och konkurrensutjämning med anledning av de nya svavelreglerna Annars riskerar dessa att bli kontraproduktiva när last och gods flyttar från vattenvägen till vägar på land. Dessutom behöver avgiftsläget för sjöfarten reduceras. Det ligger idag högre än för de andra trafikslagen och den svenska sjöfarten betalar också högre avgifter än i andra länder. Vi har allt att vinna på om mer kan transporteras på vattenvägen, det kräver mindre underhåll och har positiva miljöeffekter. Detta gynnar också långsiktigt den ekonomiska utvecklingen på kommunal nivå. 

• Kompetens, utbildning och sysselsättning

Vi, sjöarbetsmarknadens parter, vill vara med och ta ansvar för att vi i framtiden ska behålla och utveckla kompetens och jobb inom sjöfarten. Vi är delaktiga i utbildning av sjömän och vill vända den negativa trenden av allt färre arbeten inom näringen. Vi tar ansvar med de verktyg som står oss till buds inom kollektivavtalets område. Om den politiska viljan finns och de viktiga långsiktiga politiska besluten fattas så drar vi naturligtvis vårt strå till stacken. 

Kenny Reinhold, ordförande Seko sjöfolk
Pia Berglund, VD Redareföreningen
Christer Themnér, tf VD i Sjöbefälsföreningen

Kommentarer

 • Anonymous

  Jaa det är ju bra om det blir mera Svenskflaggat,Men blir det arbetstillfällen för svenskt sjöfolk, Jag tvivlar på det,Jaa några befälhavare jobb blir det säkert,Men manskap det tvivlar jag på.Jag vet inte om SEKO sjöfart kommer att kräva eller se till att det blir jobb för manskap också,eller man nöjer sig med den svenska flaggan ,Skall bli spännande att se vad det blir,
  Från en som är tveksam

 • Per Nordström

  Bra när sjöarbetsmarknadens parter har en gemensam syn på hur svensk sjöfarts framtid skulle kunna te sig.

 • Fd optimist

  Bra, men kom ihåg; Vad som är bra för transportbranchen i stort och sjöfarten specifikt behöver inte nödvändigtvis vara det som den svenska rederinäringen behöver för att klara sig i hård konkurrens mot andra länders handelsflottor.
  Mycket, för att inte säga det mesta av det som fraktas av svenska fartyg (oavsett flagg) går mellan andra hamnar än svenska.
  Det är allt för många, inklusive dessa artikelförfattare, som gång på gång snöar in på ”flytta gods från väg till sjö”, ”sänka sjöfartens avgifter” eller ”bygga ut hamnar och kanaler”. Detta gynnar de som nu och i framtiden kör dessa laster men vem säger att det är svenska fartyg?

  Inte hjälper det ett rederi som kör mellan Belgien och Irland med svensk flagg att farledsavgiften sänks i Luleå (ett exempel bara)! Nej där är det tonnage skatt, rimliga bemanningskrav, nettolöner, minskade avgifter till svensk stat och myndighet etcetera som gör skillnaden. Stämpelskatt och andra avgifter på flera hundra tusen tex om man köper en båt till svensk flagg. Redan där tappar man ju sugen om inte konkurrenten i Danmark behöver göra samma!

 • Stein-Ulf Johansson

  ”Vi, sjöarbetsmarknadens parter, vill vara med och ta ansvar för att vi i framtiden ska behålla och utveckla kompetens och jobb inom sjöfarten.”
  Samtidigt ser vi hur TAP i båtarna ökar, är det de jobben och kompetensen man eftersträvar att behålla och utveckla? Men såväl SEKO som SBF ser väl helst 100% TAP vilket ger säkra intäkter till respektive förbund..

 • Anonymous

  Ni måste skämta med oss. År svensk sjöfart SÅ viktig för Sverige. Hela den här utflaggnings hysterin och tjatet om SIS har redarna genomför är med berått mod för att dom är en av europas mest giriga näringsidkare. Hur många exempel behövs. Stena, över 150 fartyg eller mer(7,8 svenskflaggade som Dan Sten vill ha balter på nu) Jag orkar inte dra fler exempel.(finns inte så många kvar föresten)Alla i den här branchen måste fatta att hur mycket hjälp redaren än får av staten så handlar allt till syvende och sist om att sparka iland allt svenskt sjöfolk. Har själv läst det mesta som skrivits om sjöfart i 27 år.( är reparatör i sve,nor,dan) Dom säger själva att deras enda sätt och konkurera är med låga löner.(där dör vi) Den här nyuppfunna glädjen i näringen som man läser om nu, KAN DEN på något sätt gynna oss svenska sjömän. Svara Pia Berglund!!!

 • Pia Berglund, VD Sveriges Redareförening

  Vad vet vi i branschen? Sjöfarten behövs, sjöfarten kan till mångt och mycket vara lösningen på samhället miljöutmaningar. Vi i Sverige är duktiga på sjöfart, vi har en lång historia. Vi har många anlöp av fartyg i våra hamnar vari bara en bråkdel är med svensk flagg. Vi kan ta större andelar av denna sjöfart det är vi övertygade om. De som frågar om vad det gör för jobben för sjömännen i Sverige vill jag bara fråga om vad alternativet är? Ska vi ge bort denna näring? Om vi bestämmer oss för, som vi gjort tillsammans, att vi tror på en framtid så kommer det genera jobb. Ni vet liksom jag att det inte finns likhetstecken mellan flagga och jobb. Dvs. det finns svenskar som jobbar på de utlandsflaggade svenskkontrollerade fartygen, det finns svenskar icke-svensk kontrollerat tonnage. Det vi branschen kan göra är att tro på oss själva, att vi är bra dvs. att kan vinna matchen. Om vi går in på plan och inte tror att vi kan vinna förstår vi alla vad som händer. Vi måste blir bra och konkurrenskraftiga. Här behöver ALLA göra sitt, rederierna, högskolorna, fackförbunden, staten, myndigheten, hamnar ja listan är lång. Först då kan vi lyckas. Jag kommer i vått och torrt göra mitt yttersta för att svenska sjöfart ska växa och med det kommer jobben.

 • Maskinisten

  Men ärligt talat, vem vill jobba på svenskflaggade båtar med dom rent ut sagt pisslönerna som är? Det måste göras attraktivt att segla svenskt, för så länge Norge och offshoren finns med sina löner och avtal så kommer det bli svårt att rekrytera kompetent skandinaviskt befäl (och till viss del manskap).

  • Anonymous

   Detta fattar jag inte riktigt
   Det är väl inget annorlunda i sjöfarten/offshore än på resten av arbetsmarknaden. Det finns vissa segment som är överhettade och lönerna därefter. Det finns variationer på andra marknader också. Men alla kommer inte att jobba i offshore och om svensk sjöfart betraktas som en stabil framtidsbransch kommer vi säkert att se ett ökat intresse att skaffa sig en utbildning inom området.

   • Anonymous

    Seglade svensk flagg i somras, så in i helvete ruttet betalt. Finns jobb på många ställen, men att segla svenskt har jag inte råd med. Börjar tro redarna som säger att det är svårt att hitta svenska sjömän, för med de lönerna är jag inte förvånad…

    • Anonymous

     Det är nog så ja…

 • båsen

  måste hålla med Stein, det här skrev jag en insändare om( TAP ) i Sjömannen för många år sedan men fick en del mothugg. Det förbunden är livrädda för är ett Svenskt register, då får ju inte förbunden in några intäkter från medlemmar längre mer än från färjor och inre sjöfart. Därför går dom ju med på en ytterligare utökning av TAP som ju redan har skett i Wallenius.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.