2022 blev ett bra år för Helsingborgs Hamn.

Fotograf: Christopher Kullenberg Rothvall

Kategori: Hamn/Logistik

Rekordvolymer i Helsingborg

Aldrig tidigare har det transporterats så mycket gods via Helsingborgs Hamn som under 2022. Godsvolymerna steg med över två procent mot föregående år och landade på 8,6 miljoner ton.

Inom containersegmentet såg Helsingborgs Hamn en bra stabilitet under större delen av året, trots att hamnen förlorade ett veckoanlöp i samband med blockaderna mot ryssrelaterade fartyg och att importvolymerna påverkats negativt av inflationen under sista kvartalet. Antalet hanterade TEU hamnade på 272.000, samma nivå som föregående år enligt ett pressmeddelande.

Kraftig intermodal ökning

Under året har Helsingborgs Hamn sett en ökning av intermodal trafik med 17 procent. Ökningen ses som ett resultat av kunder som söker hållbara och prisvärda transportlösningar, samt ökade drivmedelspriser.

– Detta är vi självklart jätteglada över och vi ser möjligheter att öka volymerna via järnväg ytterligare då vi har kapaciteten, kompetensen och infrastrukturen på plats, säger Nicklas Romell, CCO i Helsingborgs Hamn i pressmeddelandet.

Återhämtning av färjetrafiken

Efter några tunga år har färjetrafiken återhämtat sig till nivåer före pandemin. Antalet lastfordon ökade med en procent, personbilar med över 45 procent och antalet passagerare med 57 procent från strax över fyra miljoner till över sex miljoner passagerare. Enligt pressmeddelandet var Helsingborg den hamn i Sverige som hade både flest anlöp (25.389) och flest passagerare under föregående år.

– Det är förstås otroligt glädjande för våra rederier som trafikerar sundet mellan Helsingborg och Helsingör att både trafiken och passagerarna har hittat tillbaka efter ett par år i motvind. Detta tyder på trogna kunder och resenärer som uppskattar servicen, säger Nicklas Romell i pressmeddelandet.

Ökning för bulktrafiken

Omsättningen för bulktrafiken ökade från 23 till 28 miljoner kronor under 2022 jämfört med föregående år. En av förklaringarna till ökningen är att energibolaget Öresundskraft ökade sin import av träpellets på grund av situationen på elmarknaden.

Även volymerna i Spannmålsterminalen ökade från föregående år medan volymerna för mineraloljor i Energihamnen ligger på samma nivå som under 2021 enligt hamnen.