Fotograf: Wasaline

Kategori: Passagerarsjöfart

Rekordsiffror i Kvarken

Wasaline uppvisar rekordsiffror för 2016 vad gäller både passagerarvolym och resultat.

Under 2016 redovisar NLC Ferry Ab, som marknadsför sin trafik under namnet Wasaline, ett rörelseresultatet på 892.000 euro, vilket är mer än en fördubbling av resultatet för 2015. Årsomsättningen ökade med sex procent  till 17,1 miljoner euro.

Wasaline transporterade 184.144 passagerare under 2016, en ökning med drygt nio procent jämfört med året innan. På bildäck transporterades 227.789 filmeter last, vilket innebär en ökning med sju procent. Antalet passagerarfordon ökade med tio procent till 40.824.

Färre avgångar

Trots att antalet avgångar var färre på grund av en dockning under hösten ökade omsättningsökningen på passagerarsidan med drygt 12 procent. På fraktsidan var det en omsättningsminskning på knappt fem procent.

– Vi vill rikta ett stort tack till alla våra anställda för det framgångsrika året och vi ser med tillförsikt mot 2017 där vi redan i dag ser en gynnsam utveckling av passagerare och frakt med nya rekordsiffror i januari och februari på alla segment, säger vd Peter Ståhlberg i ett pressmeddelande.

Ny konferensavdelning

Wasaline opererar åretrunttrafik på linjen Umeå–Vasa med färjan Wasa Express. Peter Ståhlberg säger också att rederiet fortsätter att utveckla sitt produktkoncept.

– Fartyget skall vara ett betydande resmål med god underhållning och fantastiska matupplevelser. Vi önskar stärka den positiva trafikutvecklingen med fortsatta kostnadsmedvetna satsningar, och i mars lanseras en helt ny konferensavdelning ombord.