Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Ekonomi | RoRo

Rekordbra kvartal för Finnlines

Finnlines noterar sitt starkaste kvartal någonsin med en vinst på 24,7 miljoner euro för månaderna juli till september.

För årets första nio månader redovisar Finnlines en vinst på 41,1 miljoner euro, jämfört med 33,2 miljoner euro motsvarande period 2014. Detta trots att omsättningen minskade med 5,7 procent till 390,3 miljoner euro. Rörelseresultatet EBITDA uppgick till 94,7 miljoner euro (91,5 miljoner).

Effektivisering

Den kraftiga resultatförbättringen beror bland annat på lägre bunkerförbrukning på grund av effektiviserad operation, högre kapacitetsutnyttjande och minskade kostnader inom många områden. Resultatet belastades av flera dockningar med installation av skrubberanläggningar och modifierade propulsionssystem under det första kvartalet.

– Resultatet för januari till september är en mycket stark prestation med beaktande av den bromsade tillväxten i den finska ekonomin, de ryska sanktionerna och uppgraderingsdockningar av 17 fartyg, kommenterar koncerndirektör Emanuele Grimaldi.

Egna fartyg

Samtidigt påpekar Emanuele Grimaldi att koncernen har investerat över en miljard euro på sin flotta under de senaste tio åren och nu har den yngsta och modernaste flottan i Östersjön.

– Detta investeringsprogram är också kopplat till ett strategiskt beslut att äga alla fartyg och upphöra med att chartra in ett enda fartyg. Detta ger den flexibilitet som krävs för att operera fartygskapaciteten mer optimalt i denna cykliska verksamhet. 

Han säger vidare att Finnlines inte längre är beroende av en volatil chartermarknad och kan köpa kostnadseffektiva fartyg som bäst motsvarar kundernas behov.

Minskning av lastvolymerna

Under de tre första kvartalen i år har Finnlines fartyg transporterat 472.000 lastenheter, 112.000 bilar (exklusive passagerarnas bilar på ro-paxfartygen) och 1,5 miljoner ton annat gods som inte kan mätas i enheter. Antalet bilar nästan fördubblades, medan i synnerhet volymerna av icke enhetsgods minskade. Det totala antalet passagerare på rederiets fartyg uppgick till 453.000, en marginell ökning jämfört med motsvarande period i fjol.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.