Värtahamnens nya kryssningsläge i förgrunden.

Fotograf: Stockholms Hamnar

Kategori: Hamn/Logistik | Ekonomi

Rekordår i Stockholm

2017 var ett rekordår för Stockholms Hamnar när både passagerar- och godsvolymerna översteg alla förväntningar.

Under 2017 hanterades 9,7 miljoner ton gods på kajerna i Stockholms Hamnar, jämfört med 9 miljoner ton 2016. Dessutom reste över 12 miljoner passagerare till och från Stockholm, 2016 var siffran 11,7 miljoner.

Fler containrar

Dessutom noterade hamnen ett nytt rekord i antalet hanterade containrar – 59.901 TEU (53.946 TEU 2016). Roro-trafiken ökade fem procent från 6,6 miljoner ton 2016 till 6,9 miljoner ton 2017.

Siffrorna gör att hamnen fortsatt är Sveriges största passagerarhamn och dessutom tredje största hamnen räknat i mängden gods.

Två av tre projekt avklarade

Tack vare de goda siffrorna visar företaget även på en ökad vinst för 2017, jämfört med 2016. Intäkterna ökade med sju procent till 856 miljoner kronor och det sammanlagda resultatet slutade på 80,9 miljoner kronor, jämför med 59 miljoner 2016.

Under 2017 färdigställde hamnen det andra av sina tre stora hamnprojekt; utbyggnaden av Kapellskärs hamn. Den nya Värtahamnen har varit i drift i över ett år och just nu pågår bygget av det tredje och sista stora hamnprojektet, Stockholm Norvik Hamn som enligt Stockholms Hamnar ska bli Sveriges nya stora godshamn.