Regeringen utreder svensk sjöfarts förutsättningar

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Tillväxtanalys, ska utreda de näringspolitiska förutsättningarna för det svenska maritima klustret har regeringen beslutat. Utredningen ska presenteras 31 mars nästa år. Regeringen skriver ”Myndigheten ska dessutom beskriva klustrets betydelse för samhällsekonomin och för svensk handel, inklusive export. En särskild analys av klustrets styrkor och svagheter ska genomföras.”Regeringen meddelar också att de nordiska grannländerna lyckats väl med att vidta åtgärder och bidra till utvecklingen av de näringspolitiska förutsättningarna för sina respektive maritima kluster. Man skriver dock ingenting om i vilken utsträckning den svenska regeringen lyckats med de ”näringspolitiska förutsättningarna”.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.