Regeringen öppnar för klassningssällskap

Regeringen har nu lämnat i uppdrag åt Transportstyrelsen att ”lämna förslag för att effektivisera och skapa en större flexibilitet för besiktning av fartyg som för svensk flagg”.Enligt regeringen ska myndigheten överlåta delar av besiktningen av fartyg till ”erkända organisationer”, det vill säga klassningssällskapen. Man noterar att klassningssällskapen sköter en betydande del av kontrollerna internationellt sett.Regeringen skriver i pressmeddelandet att ”målsättningen för arbetet ska vara att ytterligare förenkla och skapa bättre näringspolitiska förutsättningar för rederier med fartyg som för svensk flagg”.I mitten på december avslöjade Svensk Sjöfarts Tidning att det finns hundratusentals kronor att spara redan vid registreringen om ett rederi väljer dansk flagg före svensk för ett nyinköpt fartyg. Sammanställningen visade att en inflaggning av ett exempelfartyg, ett produkttankfartyg på 15.000 dödvikt, till Sverige kostar över 600.000 kronor, medan notan för myndighetens arbete landar på under 300.000 kronor i Danmark, omräknat till svensk valuta. I jämförelsen använde vi de höjda avgifter på 40–200 procent som den svenska Transportstyrelsen inför från årsskiftet för tillsynsverksamheten. Transportstyrelsen ska senast den 31 december 2010 lämna en slutrapport till regeringen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.