Kategori: Regelverk | Säkerhet

Regeringen öppnar för ISPS-certifiering av klassen

Regeringen har lämnat en lagrådsremiss med förslag till ändringar i lagen om sjöfartsskydd. Avsikten är att öppna upp för rederier att låta klassningssällskap sköta tillsynen som i dag hanteras av Transportstyrelsen.

Lagändringen innebär att Transportstyrelsen ska godkänna vissa organisationer som erkända sjöfartsskyddsorganisationer.

Transportstyrelsen har redan öppnat upp för klassningssällskapen inom miljö- och sjösäkerhetsområdena. Här finns ett 30-tal certifikat och i 23 fall kan rederierna välja att låta klassen sköta tillsynen.

Regeringen hoppas att lagändringen ska träda i kraft den 1 juli i år. 

Kommentarer

  • Fartygsinspektören

    Utomlands skötts allting av klassen. Där fungerar det bra.

  • Captain

    Håller med till fullo låt klassen ta över vi jobbar med ett stenålderssystem i Sverige.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.