Klimat- och miljöminister Romina Pourmokthari, statsminister Ulf Kristersson samt energi- och näringsminister Ebba Busch vid regeringens presskonferens om nya vindkraftsparker på tisdagen.

Fotograf: Regeringen

Kategori: Energi

Regeringen ger grönt ljus för vindkraft i Kattegatt

Regeringen godkänner två nya vindkraftparker till havs. Totalt handlar det om upp till 100 vindkraftverk några mil utanför Falkenberg och Varberg.

Regeringen ger tillstånd att bygga två nya vindkraftparker till havs längs den svenska västkusten i svensk ekonomisk zon.

Den första parken är Vattenfalls Kattegatt Syd, där regeringen ger tillstånd att bygga 80 vindkraftverk i ett område ungefär 25 kilometer väster om Falkenberg.

Det andra beslutet gäller parken Galene som ägs av OX2. De får rätt att bygga upp till 21 vindkraftverk i ett område cirka 20 kilometer väster om Varberg.

Ett hundratal vindkraftverk

– Sammantaget gav regeringen igår grönt ljus till ett hundratal nya vindkraftverk i två parker till havs, som totalt sett kommer att bidra med fossilfri el i en region som har mycket stort behov av just detta, sa statsminister Ulf Kristersson vid regeringens presskonferens. 

De två parkerna beräknas kunna bidra med sammanlagt 6,5 terrawatt-timmar vilket ungefär motsvarar en normalstor kärnkraftsreaktor. 

Dialog med myndigheter

Inför beslutet har regeringen fört en dialog med Sjöfartsverket, Transportstyrelsen och Försvarsmakten.

– Efter en samlad bedömning så anser regeringen att vindkraftbolagen ska samråda med Försvarsmakten om vindkraftverkens höjder, placering och antal, sa Romina Pourmokthari, klimat- och miljöminister vid presskonferensen.