Rederi AB Gotlands vd, Håkan Johansson.

Fotograf: Rederi AB Gotland

Kategori: Ekonomi | Fartygsaffärer | Passagerarsjöfart

Rederi AB Gotland ökar

Rederi AB Gotland gör ett starkt ekonomiskt år 2015. Resultatet efter skatt uppgick i fjol till 360 miljoner kronor, vilket är nästan 40 procent mer än 2014.

Enligt bokslutskommunikén uppgick koncernens samlade intäkter under 2015 till 2,084 miljarder kronor, vilket ska jämföras med 1,892 miljarder kronor under 2014.

Rörelseresultatet landade på 462 miljoner kronor (250 miljoner kronor), medan resultatet efter finansiella intäkter och kostnader ökade från 329 miljoner kronor till 441 miljoner kronor. Resultatet efter skatt ökade även det: från 258 miljoner kronor 2014 till 360 miljoner kronor förra året.

Reavinst drar upp resultatet 

I en kommentar skriver bolaget att det förbättrade resultatet främst beror på realisationsvinst vid försäljning av fartyg med 55 miljoner kronor samt en högre intjäning inom produkttank.

I redogörelsen för året noteras mycket riktigt att koncernen under året sålde sina 50 procent i produkttankfartygen Tintomara, Tambourin och Allegro. Vidare noteras att bolaget under året utnyttjade sin option att beställa ett systerfartyg till det första fartyg vars kontrakt offentliggjordes hösten 2014. Båda fartygen kommer att kunna drivas med LNG.

Ökat eget kapital 

Under räkenskapsperioden har det egna kapitalet ökat från 2,684 miljarder kronor till 3,028 miljarder kronor, vilket gör att styrelsen föreslår en aktieutdelning om 5,80 kronor (5,10 plus en extra utdelning på 1,50 till följd av bolagets 150-års jubileum.