Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Reparationsvarv

Raumovarvet nytt alternativ för reparationer

Dockningen av Silja Serenade är ett viktigt steg för Rauma Marine Constructions att på allvar komma in på marknaden för fartygsreparationer.

När STX lade ner sin varvsverksamhet i Raumo såg framtiden dyster ut för varvet. Ett nytt varvsbolag Rauma Marine Constructions Oy bildades emellertid 2014 med hjälp av regionala krafter och målsättningen är att återuppta nybyggnation av fartyg.

Reparationer komplement

Som ett komplement till nybyggnation idkar varvet även reparationsverksamhet. En viktig milstolpe är dockningen av Silja Serenade, som inleddes den 10 november. Med undantag för isbrytare och marinens fartyg är Silja Serenade det första fartyget som det nya varvsbolaget dockar.

– Man kan säga att dockningen av Silja Serenade är en spelöppning för reparationsverksamhet. Vi går seriöst in för fartygsreparationer. Vi har redan samarbetat med Arctia Shipping ett drygt år och stora fartyg utgör en naturlig fortsättning på detta. Vi vill också visa kunderna hur våra arbetsmetoder är och vilka företag det finns i vårt nätverk, säger Markku Uusitalo, som har titeln SVP, Production inom Rauma Marine Constructions Oy.

Fungerande varv

Markku Uusitalo berättar att varvets infrastruktur är anpassad för nybyggnation men möjliggör många olika typer av reparationsarbeten, från sedvanliga årsdockningar till avancerade konverteringar.

– Som reparationsvarv fungerar anläggningen bra. Vi har stora kranar och en stor docka. I norra Östersjön är endast nybyggnadsdockan vid Meyer Turku större.

Han understryker dock att ett varv som är inriktat på nybyggnation inte klarar sig enbart med fartygsreparationer. I dagen läge köps en stor del av arbetena in från andra finländska företag. Rauma Marine Constructions har för närvarande ett femtiotal anställda. En del av dem har projektvis tidsbundna arbetsavtal och ett trettiotal är fast anställda.

– Vi har skapat ett lokalt nätverk tillsammans med underleverantörer till det gamla Raumovarvet. Många av varvets tidigare anställda är numera sysselsatta i nätverkets företag.

Siktar på fler dockningar

Rauma Marine Constructions arbetar nu på att få fler dockningar.

– Vi diskuterar också om att docka Silja Symphony i januari. Vår avsikt är att fortsätta samarbetet med Tallink. Vi har också andra förhandlingar på gång, säger Markku Uusitalo.

 

Kommentarer

  • Chief

    Bra med mer konkurrens i Skandinavien!

Artikeln är stängd för fler kommentarer