Ratificering av sjöarbetskonventionen kryper närmare

Regeringens utredare Johan Franson har nu överlämnat betänkandet om 2006 års sjöarbetskonventionen till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Enligt rapporten krävs några lag- och förordningsändringar för att kunna ratificera konventionen. I övrigt kan nödvändiga ändringar göras i myndighetsföreskrifter.Genom sjöarbetskonventionen revideras och moderniseras ett antal tidigare konventioner och rekommendationer. Syftet är att införa ett samlat instrument med alla aktuella krav på arbets- och levnadsförhållanden till sjöss.Sjöarbetskonventionen träder i kraft 12 månader efter den dag då minst 30 medlemsländer som tillsammans står för 33 procent av världshandelstonnaget har ratificerat konventionen. Fem länder har hittills ratificerat konventionen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.