RÅ prövar inte mutdom

Riksåklagaren har beslutat att inte överklaga Svea hovrätts dom angående dödsboet på SEK 11 miljoner som den tidigare mutmisstänkte chefstjänstemannen på Gotlandsbolaget lämnade efter sig. Åklagaren i målet ville få domen prövad eftersom denne ansåg miljonerna vara mutor. Men riksåklagaren ansåg inte att målet hade prejudikatskäl. Svea hovrätt fastställde i oktober tingsrättens dom att brott inte kunde styrkas. Mannen var misstänkt för mutbrott i samband med bygget av två färjor i Kina för Gotlandsbolagets räkning.