Foto: Proman Stena Bulk

Fotograf: Proman Stena Bulk

Kategori: Tank

Proman Stena Bulk döpte två fartyg

Under onsdagen höll Proman Stena Bulk en namnceremoni för de båda metanoltankfartygen Stena Provident och Stena Progressive, de sista fartygen i bolagens joint venture-samarbete.

Det var på det kinesiska varvet Guangzhou Shipyard International, GSI, som Stena Bulk och metanolproducenten Proman genomförde ett dop av fartygen Stena Provident och Stena Progressive under onsdagen. Det är de sista två fartygen i de serien med metanoldrivna MR-tankfartyg (Medium Range) i en klass kallad IMOIIMeMAX på 49.900 dwt. 

– Att namnge Stena Provident och Stena Progressive på GSI ger oss det perfekta tillfället att fira den avgörande roll som varvet har spelat i förverkligandet av vår joint venture med en flotta av metanoldrivna tankfartyg, säger Erik Hånell, koncernchef och vd på Stena Bulk, i ett pressmeddelande.

  • Under onsdagen genomfördes dop av metanoltankfartygen Stena Provident och Stena Progressive i Kina. Foto: Proman Stena Bulk
  • Foto: Proman Stena Bulk
  • Foto: Proman Stena Bulk
  • Foto: Proman Stena Bulk

    Fotograf: Proman Stena Bulk

  • Foto: Proman Stena Bulk
  • Foto: Proman Stena Bulk
  • Foto: Proman Stena Bulk

Sextett komplett

Det första fartyget i serien, Stena Pro Patria, levererades i juni 2022 och följdes av Stena Pro Marine i juli samma år. Stena Promise levererades i november 2022 och det fjärde fartyget, Stena Prosperous, levererades i december 2022. Stena Provident levereras under 2023 och Stena Progressive kommer att levereras under nästa år.

Hoppas fler satsar på metanol

Alla fartygen i serien har byggts under de tre år som till största delen präglats av pandemin. Det har enligt pressmeddelandet varit utmanande och har krävt samarbete. Nu hoppas Proman Stena Bulk att fartygen ska bidra till ett ökat intresse för metanol som bränsle inom sjöfarten.

– Tillsammans har Stena Bulk, Proman och GSI utvecklat en unik och branschledande erfarenhet om hur man gör metanolsjöfart till verklighet; en erfarenhet som vi hoppas kunna dela mer brett inom vår sektor när vi alla arbetar tillsammans för att nå de ambitiösa utsläppsmålen som ställts framför oss, säger Erik Hånell i pressmeddelandet.

Driver en fjärdedel av världens metanolfartyg

Fyra av fartygen i serien ingår i joint venture-samarbetet mellan Proman och Stena Bulk.

Enligt pressmeddelandet har Proman Stena Bulk för närvarande en fjärdedel av de operativa metanoldrivna fartygen som finns ute på haven i dagsläget, det enligt uppgifter från Clarksons. 

Under namngivningsceremonin blev Marie-Claire Swärd Capra, Sveriges generalkonsul i Shanghai, gudmor till Stena Progressive och Alicia Schnabel gudmor till Stena Provident.