Fotograf: Preem

Kategori: Folk/företag | Tank

Preemraff i Lysekil får bygga ut

Mark- och miljödomstolen ger Preemraff tillstånd att bygga ut sin anläggning i Lysekil, rapporterar SR:s P4 Väst. 

Utbyggnaden blir raffinaderiets största någonsin och satsningen förväntas, enligt P4 Väst, uppgå till 15 miljarder kronor. Ärendet har väckt debatt eftersom en större anläggning också innebär mer koldioxidutsläpp, något som alltså inte påverkade mark- och miljödomstolens beslut. 

Residue Hydrocracker

Enligt Preem blir den ny anläggningen en så kallad Residue Hydrocracker, där syftet är att uppgradera så mycket som möjligt av de tyngre fraktionerna av tjockoljan till svavelfri bensin och diesel. Satsningen ligger, enligt oljebolaget, helt i linje med sin strävan att utnyttja råvaran på bästa möjliga sätt och minimera miljöpåverkan.

Fartygsbränsle

Ytterligare drivkrafter i projektet ska, enligt Preem, vara de nya reglerna kring svavelhalten i fartygsbränslet, som kommer att reducera marknaden för tjockolja. Med en ny anläggning ska man årligen kunna omvandla upp till 90 procent av de cirka 2,5 miljoner kubikmeter tjockolja som i dag produceras på raffinaderiet till svavelfri bensin och diesel, för bland annat drivmedel till fartyg. 

Om Preem väljer att gå vidare med utbyggnaden förväntas den nya anläggningen, enligt P4 Väst, stå klar och vara igång tidigast 2023.