Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Passagerarsjöfart

Populära pendelbåtar

Invånarna i Stockholm utnyttjar flitigt det alternativ som vattenvägarna utgör i stadens kollektivtrafik och lämnar bilen hemma.

Linje 80, även kallad Sjövägen, lanserades 2013 och därefter har antalet resande ökat kraftigt. Under 2018 reste över 1 miljon passagerare med linjen. Trafiken har byggts ut i takt med volymökningarna.

Fortsätter öka

Den positiva utvecklingen fortsätter även i år. Under januari månad 2019 reste 64.843 resenärer med linjen, vilket är en ökning med 37 procent.

– Erfarenhet visar att pendelbåtar gör att fler väljer att ställa bilen hemma och i stället åka kollektivt till jobbet, vilket både minskar trängseln på vägarna men också vår klimatpåverkan. Det är även ett effektivt sätt att få ner restiderna i regionen då vattenvägarna ofta är kortare än landvägen och det är ett trevligt sätt att börja och sluta dagen på en pendelbåt, säger Skärgårdsregionråd Gustav Hemming (C) i ett pressmeddelande.

Sjunde fartyget

Linjens sjunde fartyg med kapacitet för 98 passagerare introduceras den 25 mars 2019. Detta fartyg ersätts av ett större med plats för 190 passagerare under perioden 15 april till 29 september.

Detta sker för att fortsatt möta det ökade intresset för linjen, uppger Gustav Hemming.

– Såklart är det otroligt roligt att se att våra pendelbåtssatsningar uppskattas och att fler och fler resenärer hittar nya pendlingsvägar. Vi står just nu inför en historisk pendelbåtsutbyggnad i Stockholm med två nya försök som startar 2020 och 2021, samt en förlängning av linje 80 den 1 januari 2021. Förhoppningen är att ännu fler pendlare i Stockholmsregionen ska kunna korta sina restider och samtidigt att fler väljer att åka kollektivt.