Pirateriet når rekordnivåer

Pirateriet på världens hav har nått nya rekordnivåer, under årets första nio månader ökade attackerna med 22 procent jämfört med motsvarande period i fjol. Somaliska pirater utför flest attacker, hittills i år står de bakom 56 procent av alla 352 attacker, visar nya siffror från International Maritime Bureau, Precis som tidigare utför somaliska pirater allt fler attacker långt utanför den somaliska kusten i jakt på åtråvärda byten och lösensummor. Somaliska pirater blir allt våghalsigare, i augusti bordade och kapades en kemtanker som låg för ankar i en omansk hamn. Kapningen kunde fullbordas trots närvaron av omanska säkerhetsstyrkor. Men trots att somaliska pirater utför fler attacker, 199 hittills i år, minskar antalet kapningar. Hittills i år har 24 fartyg kapats av somaliska pirater, jämfört med 35 fartyg i fjol. Somaliska pirater lyckas numera bara med en kapning i 12 procent av fallen, jämfört med 28 procent av fallen i fjol. Enligt International Maritime Bureau beror detta på interveneringar av internationella marina styrkor, nyttjande av Best Management Practice och andra ombordstrategier, däribland att söka skydd i citadell.Runt om i världen har 625 besättningsmän tagits som gisslan i år, åtta har dödats och 41 har skadats. Enligt International Maritime Bureau har Benin i Västafrika växt fram som en ny hotspot med 19 attacker i år, av dessa har åtta slutat i kapning. Benin och Nigeria, som också utsätts för attacker mot speciellt tankfartyg, har börjat med gemensamma marina insatser för att stävja utvecklingen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.