Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag | Politik

Pia Berglund ska samordna nationell sjöfart

Pia Berglund, tidigare vd och vice vd för Svensk Sjöfart, blir ny nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart hos Trafikverket.

– Det här ska bli jätteroligt och väldigt spännande. Framförallt då den här rollen är något som jag varit med och arbetat för som vd på Svensk Sjöfart, säger Pia Berglund till Sjöfartstidningen.

Enligt Trafikverket innebär rollen som nationell samordnare för sjöfart och närsjöfart främst att hon ska främja en effektiv inrikes sjöfart samt förbättra förutsättningarna för överflyttning av godstransporter från väg till sjöfart.

”Kan inte själv flytta över godset”

Dessutom ingår i uppdraget att främja samverkan, föra dialog med berörda aktörer samt utarbeta och bidra till att verkställa en handlingsplan som främjar inrikes sjöfart och närsjöfart.

– Jag är väldigt glad för tjänsten. Men jag inser också att jag själv inte kan flytta över godset. Men jag ska försöka se till att få med alla på banan. Alla från SKL till rederierna och hamnarna, säger Pia Berglund.

Samarbetar med järnvägen

Hon tillträder tjänsten som nationell samordnare 1 februari och tillsättningen är tidsbegränsad till sex år. Pia Berglund kommer vara placerad i Norrköping. Hon kommer dessutom arbeta nära andra samordnare inom till exempel järnvägen.

– Det är viktigt att jag har ett nära samarbete med till exempel järnvägen eftersom samarbetet mellan trafikslagen äv viktigt för att verkligen få till överflyttningen.

Delrapporterar redan i maj

När Pia Berglund tillträder tjänsten drar arbetet igång med en gång. Redan i maj ska första delrapporten lämnas in.

– Jag får sätta igång med en gång. Jag ska undersöka närmare vad som behöver göras och ta fram en handlingsplan. Men en del är redan gjort i och med att Sjöfartsverket gjort en förstudie i ämnet.

Anses viktig av alla partier

Pia Berglund slutade på Svensk Sjöfart under hösten. Tanken var att hon skulle lämna sjöfarten bakom sig och ge sig in i politiken. Men tjänsten som nationell samordnare lockade för mycket.

– Jag är också väldigt glad att även om det sedan valet varit oroligt vad gäller regeringsbildningen ses det här uppdraget som viktigt av alla partier. Vilket också kom fram när Trafikutskottet behandlade frågan under hösten.